Рибен буквар 2.0

Как да избираме риба, която е полезна както за нас, така и за  околната среда?

научи повече

Глобални зависимости

Неустойчивият риболов застрашава поминъка на милиони хора, най-вече в развиващите се страни.

научи повече

Устойчива морска храна за природата и хората

Проект, съфинансиран от ЕС, за повишаване на екологичната, социалната и икономическата устойчивост на потреблението на риба и морска храна – в рамките на Европейската година за развитие. 

научи повече

Глобални зависимости

Устойчивите рибарство и аквакултури имат положителен ефект върху видовете и околната среда.


научи повече

устойчивата морска храна е полезна за …

новини

Проектът, рибарство, поминък …

факти и графики

Сурови факти за свръхулова

бъди активен

Вдъхновение за младежки проекти

препоръки за потребителите

Изборът ви е от значение

%

от рибните запаси в света са прекомерно експлоатирани

%

от рибните запаси в света са експлоатирани до краен предел

%

от рибните запаси в света се експлоатират умерено

%

от световния улов е нежелан съпътстващ улов

последни новини

Анализ: Контролът върху вноса в ключови страни членки на ЕС е неефективен в борбата срещу незаконната морска храна

Противоречиви процедури в държавите членки и остаряла схема за документация подкопават ефективността на ключовия Регламент за незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов Брюксел, 16 март 2017 г.: Несъответствия и слабости в контрола на вноса в ключови страни...

повече информация

Последен шанс за най-редките делфини, известни и като „пандата на моретата“

Международният комитет за опазване на вакита (калифорнийски морски свине) обяви този месец, че са останали едва 30 оцелели екземпляра, което е наполовина спрямо броя им от миналата година.

повече информация

Доклад на WWF: Несигурно бъдеще очаква милиони хора, зависещи от рибата като източник на протеин

Докладът „На риболов за протеини – как морският риболов ще се отрази на световната продоволствена сигурност до 2050 г.“, изготвен от учените от Университета в Кил (Германия) по поръчка на WWF, анализира колко морска и океанска риба ще може да бъде уловена по устойчив начин до 2050 г.

повече информация

Безсрочна забрана за добив на нефт и газ в почти цялата морска територия на Америка и Канада в Арктика

Дни преди края на 2016 година, американският президент Обама и канадският министър-председател Трюдо предприеха забележителна крачка напред в опазването на т.нар. „последна заледена територия“.

повече информация

ЕК предлага запазване на риболовните квоти за Черно море през 2017 г.

Квотите, които засягат България и Румъния – единствените черноморски страни членки – се отнасят до видовете цаца и калкан. И за двата вида квотите се запазват на нивата от 2016 г.

повече информация
Share This