Activităţile de cercetare din cadrul proiectului

Studiile descrise mai jos prezintă cele mai exacte şi recente date privind durabilitatea produselor marine. Acestea se axează pe impactul produselor marine (ne)durabile din ţările în curs de dezvoltare, în special pe reducerea sărăciei şi interdependenţele globale de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare al produselor marine.

Toate studiile şi rapoartele sunt disponibile online. Constatările principale ale acestora reprezintă punctul central al campaniei de sensibilizare şi activităţilor conexe.

Studiul 1: Prezentare generală a activităţilor şi sprijinului pentru dezvoltare acordat de Uniunea Europeană în ceea ce privește sectorul produselor marine şi a politicilor conexe

Titlul prescurtat: Activităţile şi politicile pentru dezvoltare ale UE în legătură cu produsele marine din ţările în curs de dezvoltare

Coordonator: WWF Austria, WWF Spania

Data publicării : noiembrie 2015

UE sprijină țările în curs de dezvoltare prin mai multe proiecte legate de pescuit și acvacultură. În plus, numeroase regulamente ale UE au implicații esențiale pentru oamenii din țările în curs de dezvoltare. Siguranța alimentară și subzistența acestor țări depind de produsele marine. WWF oferă o imagine de ansamblu asupra sprijinului pentru dezvoltare acordat de Comisia Europeană în sectorul produselor marine, precum și asupra politicilor conexe. Sunt abordate pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), dimensiunile externe ale politicii comune în domeniul pescuitului, reducerea sărăciei corelată cu pescuitul etc.

Studiul 2: Prezentare generală a mijloacelor de verificare a produselor marine durabile din punct de vedere social, ecologic și economic, în țările în curs de dezvoltare

Titlul scurt: Mijloace de verificare pentru durabilitate socială, ecologică şi economică

Coordonator: WWF Austria, WWF Franța

Data publicării: noiembrie 2015

În prezent, cumpărătorii și consumatorii de produse marine din Europa dispun de mai multe metode prin care pot să verifice dacă produsele marine din ţările din curs de dezvoltare au fost fabricate într-un mod responsabil şi durabil. Varietatea de standarde şi instrumente de certificate a crescut în ultimii ani. Acest studiu oferă o imagine completă asupra mijloacelor de verificare disponibile în prezent în legătură cu obținerea durabilă și responsabilă din punct de vedere economic, social şi ecologic a produselor marine, de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare. Comparaţia cuprinde:

  • etichete ecologice pentru consumator
  • instrumente de certificare şi evaluare între întreprinderi
  • ghiduri şi criterii la nivel de producţie, precum şi analiza celor mai bune practici în ceea ce priveşte reglementarea şi gestionarea în ţările în curs de dezvoltare
    Această comparaţie cuprinde o analiză a instrumentelor capabile să identifice şi să elimine următoarele riscuri de-a lungul lanţului de aprovizionare:
  • produse marine obținute în mod ilegal
  • munca forţată şi traficul de persoane
  • metode de pescuit care nu sunt durabile, conform definiţiei durabilităţii date de WWF

Studiul 3: Studii de caz

Titlul prescurtat: Studii de caz

Coordonator: WWF Austria, WWF Bulgaria, WWF Franța, WWF MedPO, WWF Spania

Data publicării: noiembrie 2015 – iunie 2016

Mijloacele de subzistență și siguranța alimentară a peste 10% din populaţia globului depinde de pescuit şi acvacultură.[1] Cel puţin cinci studii de caz oferă o analiză a interdependenţelor globale în legătură cu alegerea produselor marine în Europa şi impactul acesteia asupra persoanelor din lumea în curs de dezvoltare. Se pune în mod deosebit accentul asupra implicaţiilor exporturilor şi gestionării durabile a pescuitului în raport cu siguranţa alimentară şi mijloacele de subzistenţă, însă şi cu parametrii ecologici şi economici.

More than 10% of the global population depend on fisheries and aquaculture to sustain livelihoods and food security.[1] At least five case studies provide an analysis of global interdependencies of seafood choices in Europe and their impact on people in the developing world. A special focus rests on the implications of exports and sustainable fishery management in regard to food security and livelihoods, but also ecological and economic parameters.

Studiul 4: Fluxurile comerciale nord – sud în interiorul regiunii mediteraneene

Titlul prescurtat: „Fluxul comercial mediteranean al produselor marine”

Coordonator:WWF MedPO

Data publicării: decembrie 2015

Pe baza unei baze de date noi ce cuprinde volumele şi valorile fluxurilor comerciale ale produselor marine între Mauritania, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt şi Turcia, pe de o parte, şi ţările europene (UE28+AELS) pe de altă parte, este în curs de elaborare un studiu detaliat privind fluxurile comerciale ale produselor marine în interiorul regiunii mediteraneene. Acest studiu contribuie la evaluarea efectelor pe care consumul de produse marine în ţările europene (UE28+AELS) le are asupra resurselor de peşte, ecosistemelor marine, bunăstării comunităţilor costiere şi economiilor locale din Sud (Africa de Nord și Turcia). Prezintă zona mediteraneană ca model regional al interdependenţelor N-S globale în ceea ce priveşte fluxurile comerciale ale produselor marine. Studiul analizează aspecte socio-economice, precum şi impactul pescuitului asupra ecosistemelor marine şi resurselor piscicole, precum şi asupra pescuitului artizanal.

Studiul 5: Scenarii privind tendinţele viitoare ale capturilor marine globale şi efectele asupra nivelului consumului

Titlul prescurtat: Tendinţe viitoare în sectorul pescuitului

Coordonator: WWF Germania

Data publicării: martie 2015

Peştele folosit în producţia alimentară joacă un rol esenţial în ceea ce privește siguranța alimentară şi hrana oamenilor la nivel global, în special în ţările cu venituri reduse şi fără resurse alimentare. Întrucât se preconizează că populaţia globală va ajunge la 9 miliarde de locuitori până în 2050, cererea de produse marine este în creştere. Acest studiu examinează din punct de vedere ştiinţific volumul total potenţial al capturilor la nivel mondial în 2025 şi 2050 în cazul în care stocurile de peşte ar fi gestionate în mod responsabil. Contribuie la creșterea gradului de înţelegere a impactului pe care comportamentul consumatorului din Europa îl are asupra mijloacelor de subzistenţă şi siguranței alimentare din ţările în curs de dezvoltare.

Studiul 6: Interacţiunea dintre produsele marine de producţie internă şi cele importate pe pieţele statelor membre mediteraneene (Portugalia, Spania, Franţa, Italia, Croaţia, Slovenia şi Grecia)

Titlul prescurtat: Interacţiunea dintre produsele marine importate şi cele de producţie internă

Coordonator: WWF MedPO

Data publicării: noiembrie 2015

Societăţile din sudul mediteranean al Europei au o relaţie specială cu produsele marine. Consumul de peşte capturat din apele locale care este dintotdeauna foarte ridicat necesită o analiză specială în cadrul abordării generale a consumului durabil de produse marine în regiune. Producţia obținută din pescuitul local de coastă este deseori puternic supraexploatată, însă esenţială pentru a susţine structura economico-socială a comunităţilor fragile din ţările lovite puternic de criza economică. Această producţie se află într-o concurenţă din ce în ce mai puternică cu importurile, deseori din ţările în curs de dezvoltare. Şapte ţări mediteraneene (Croaţia, Franţa, Grecia, Italia, Slovenia, Spania) şi Portugalia asigură o treime din importurile de peşte şi produse din pește ale Uniunii Europene din ţările terţe. Situaţia reală a produselor marine locale şi importate (şi, respectiv, a comunităţilor piscicole de la care provin) este corelată în mod inextricabil cu pieţele. Prin urmare, orice mesaj şi sfat privind consumul durabil ar trebui să aibă în vedere în mod inevitabil ambele surse de produse marine, într-o manieră holistică. Este în curs de elaborare un studiu detaliat privind consumul de produse marine în statele membre selectate ce analizează rolul relativ al produselor din peşte locale comparativ cu cele importate. Concluziile pot fi folosite drept recomandare pentru aprovizionarea durabilă cu produse marine în ţările respective.

Surse:
[1]HLPE, 2014.Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. (Produse durabile din pescuit şi acvacultură pentru siguranţă alimentară şi alimentaţie. Un raport întocmit de Grupul de experţi la nivel înalt privind siguranța alimentară şi alimentaţia din cadrul Comitetului pentru siguranţa alimentară mondială) pagina 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

Share This