Рим – Човечеството продължава да изпразва океаните от риба. Тази тревожна констатация се налага от доклада SOFIA, публикуван днес от Световната организация по прехрана и земеделие към ООН (FAO). Според документа, 31,4% от рибните запаси в света са подложени на свръхриболов, 58,1% са експлоатирани до биологичните им предели и едва 10,5% от рибните запаси са обект на умерен улов.

„Борбата срещу прекомерния улов все още не дава значителни резултати. Здравето на океаните е в опасност. Свръхексплоатацията застрашава сигурността на прехраната на хората в развиващите се страни“, коментира Каролине Шахт, експерт в областта на рибарството във WWF Германия. „За да се постигне устойчива и справедлива политика за рибарството, е нужна категорична промяна вместо колебливостта, която наблюдаваме в момента, смята тя.

Въпреки че много от запасите от риба тон са били подложени на прекомерен риболов в продължение на години, световният улов продължава да расте и достига рекордните 7,7 милиона тона. Това представлява нарастване от 15% само за четири години, което едва ли е съвместимо с усилията за опазване на тези запаси, коментират експерти от WWF.

За първи път треска от вида минтай е най-ловената риба в света (3,2 милиона тона) и измества перуанската аншоа от първото място. „Ерата на аншоата очевидно вече е в миналото. Запасите са се понижили драстично през последните години. Това има огромно въздействие върху хората в Перу, за които тази риба е основен хранителен ресурс. На световния пазар аншоата се преработва предимно в рибено брашно и рибено масло за аквакултурите”, посочва Шахт.

WWF изразява тревога относно неравномерното разпределение на световния улов. „В световен план изхранването на все повече хора зависи от морската храна. Нарастващото население на планетата е изправено пред опасността от колапс на рибните запаси. Това е от особено значение за хората в развиващите се страни, които зависят от рибата за прехрана и доходи“, казва Шахт. От общо 49 държави, които се смятат за силно зависими от рибарството, 46 са развиващи се страни в тропическите ширини. Ако рибата не може да продължи да бъде основен източник на протеини и микроелементи, много хора са застрашени от недохранване. За над три милиарда души по света рибата е основен източник на животински протеин.

С избора си като потребители ние можем да повлияем на процесите в океаните и да помогнем в опазването на рибните запаси. WWF България подготвя в момента ръководство с препоръки към потребителите как да избират риба, уловена или отгледана по устойчив начин. В повечето европейски страни такива наръчници съществуват от години, но в България това ще бъде първото издание.

Докладът на ФАО включва данни не само за риболова в моретата, но и за сектора на аквакултурите. Днес половината от рибата на световния пазар е отгледана в изкуствени условия. От десетилетия това е най-бързо развиващият се сектор в хранителната промишленост. Това нарастване е и единствената възможност да се отговори на растящото световно търсене. Този факт се потвърждава и от статистиката, според която добивът на риба от моретата е в застой от близо 30 години заради намалелите популации и през 2014 година се равнява на 81.5 милиона тона.

SOFIA е най-изчерпателният доклад в света за състоянието на рибарството и аквакултурите и се публикува на всеки две години. Настоящото издание предлага данни до 2014 година. Документът излиза в Рим и името му представлява съкращение на английското наименование State of the World Fisheries and Aquaculture (Състояние на световното рибарство и аквакултури)

Снимка: © Leonardo Gonzalez / Shutterstock.com