Експерти на WWF са успели да заснемат наскоро новородено иравадско делфинче и майка му. Този вид е емблематичен за Меконг, но в Камбоджа са останали едва 80 такива делфина.

Основна заплаха за сладководните делфини е незаконният риболов с използването на електрошок, отровни вещества, найлонови хрилни мрежи. В последните 40 години бракониери, използващи подобни методи за риболов, са убили много делфини.

Други проблеми са свръхуловът, унищожаващ запасите от риба, използвана от делфините за храна, както и преграждането на реката, което ограничава миграцията на рибите и води до намаляване на популациите.

Смъртността сред делфините от Меконг е на нива, които излагат оцеляването на вида в дългосрочен план на риск. През 2015 експерти на WWF са изчислили годишната смърност на 2,4%, а за да оцелеят видове, чиито популации са много малки, тя не бива да надвишава 1-2%. WWF Камбоджа работи с правителството и местните общности за опазването на този вид делфини. Организацията успя да създаде 10 зони за опазване на речните обитатели в област Самбур. В тези зони риболовът е забранен, което дава възможност на запасите от риба да се възстановят.

В Европа WWF работи за популяризирането на устойчивото потребление на риба. Избирайки произведени по отговорен начин продукти, потребителите могат да допринесат за ограничаване на свръхулова и бракониерството в развиващи се страни като Камбоджа и по този начин да помогнат за опазването на застрашени видове като иравадските делфини.