В навечерието на Световния ден на прехраната, който отбелязваме на 16 октомври, WWF насочва вниманието към щетите, които свръхриболовът нанася върху хората и природата. Потребителите от България и ЕС могат да допринесат за овладяването на проблема, чрез избора на морска храна, който правят.

Рибата е важен източник на белтъчини за три милиарда души на планетата, но 61% от рибните запаси в света са напълно експлоатирани, а 29% са прекомерно експлоатирани, т.е. лови се по-голямо количество, отколкото би могло да се възстанови. „Доходите и прехраната на 800 милиона души, основно от развиващите се страни, зависят от рибарството“, заяви Екатерина Войнова, ръководител за България на проекта „Полезната риба“ . Тя подчерта значението на отговорните решения при пазаруване, за да могат и бъдещите поколения да разполагат с тези ресурси.

“Голяма част от рибата на българския пазар е вносна. Европейският съюз е най-големият вносител на риба и рибни продукти в света и половината от тях идват от развиващите се страни“, посочва Войнова. Тя подчертава социалната отговорност на потребителите.  “Изборът на устойчива морска храна се отразява директно върху поминъка на хората в Европа и по света“. Затова от една страна,  WWF препоръчва да се купува местна или органично сертифицирана риба. От друга страна, заради високата зависимост от вноса, е добре да бъдат търсени продукти със сертификати MSC (Съвет по управление на риболова) и ASC (Съвет за управление на аквакултурите), които също са устойчив избор. WWF България в момента проучва добрите примери на българския пазар и скоро ще подготвим конкретни препоръки към потребителите.

От 1960 година досега световното потребление на морска храна се е удвоило. За сходен период рибните запаси, използвани за прехрана, са намалели наполовина, показа наскоро докладът на WWF „Жива синя планета“. Само с количеството риба, похабявано заради свръхулова, биха могли да бъдат нахранени до 20 милиона души на година. „Във времена на нарастване на населението на света и на средната класа, което води до по-голямо търсене на морска храна, устойчивото потребление няма алтернатива. Само отговорното потребителско поведение гарантира, че рибата ще продължи да бъде източник на храна, доходи и важен икономически ресурс в бъдеще“, каза Екатерина Войнова.

Проектът „Полезната риба“
„Полезната риба“ е проект в  11 държави, с който ще променим потребителските нагласи на 50 милиона европейци към консумация на устойчива риба през следващите 3 години. Проектът започва през Европейската година за развитие 2015 и е частично финансиран от Европейския съюз. В него участват Австрия, България, Хърватия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Словения и Испания