WWF изготви първото проучване на тази тема сред супермаркетите
Устойчивостта на морската храна се оказва относително важна тема за търговските вериги в България, показват данните от проучване на природозащитната организация WWF. В него участваха шест от най-големите вериги супермаркети и хипермаркети с общо 312 обекта, представляващи над 70% от пазарния дял на търговските вериги за модерна търговия в страната, по данни на ICAP България за 2016 г.

Проучването показва, че търговските вериги в България отчитат тенденцията за увеличаване на потреблението на храни със сертификати за устойчивост, насочени към опазването на околната среда и разумното използване на природните ресурси. Предлагането на устойчиво добити риба и морски деликатеси може да се превърне във важен елемент от бизнес стратегиите на водещите български вериги.

По-голяма част от веригите декларираха, че се опитват да се снабдяват с риба и морски деликатеси, добити устойчиво, но не всички продукти в магазините им са такива.

Морските запаси са намалели наполовина

За последните 50 години морските запаси на планетата, използвани за храна, са намалели почти наполовина, посочи Веселина Кавръкова, ръководител на WWF България: „За да присъства рибата на трапезата и на следващите поколения е необходимо да се ограничат неустойчивите практики като свръхулов или съпътстващ улов. Търговските вериги са изключително важни, тъй като политиките им на доставка могат да повлияят сериозно върху състоянието на един или друг природен ресурс“, каза Кавръкова. „С удовлетворение научихме, че подобно на колегите си в Западна Европа, по-голямата част от ръководствата на супермаркети в България вече са започнали да предприемат стъпки в тази насока. Все пак този процес е своето начало и има още много неща, които да се направят за наистина устойчиви доставки.“, подчерта тя. Според данните, предоставени от веригите, 32% от рибата и морските деликатеси, които предлагат, са с произход България. Останалите 68% се доставят от други страни. Най-често тези продукти идват у нас от Испания, Гърция и други държави от ЕС, но в редица случаи рибата не е уловена или произведена на територията на държавата-членка, а внесена там от трети страни. По данни на Евростат, над половината от вноса на риба и морски продукти в ЕС е от развиващите се страни.

Добри практики

Половината от анкетираните вериги магазини имат ясно установени практики относно произхода или сертификацията на рибата и морските деликатеси. За една трета от участвалите вериги основен фактор е цената на рибата да е изгодна и да има добро качество, независимо от начина на улов. Всички вериги заявяват, че следят за наличието на обозначение на страната на произход на рибните продукти в магазините си. Що се отнася до наличието на етикети със сертификат на рибните продукти в магазинната мрежа следят половината от веригите. Половината вериги посочват, че следят да не се предлагат застрашени видове риба в техните магазини.

На базата на проучването WWF изготви конкретни препоръки към търговските вериги.

Една от конкретните стъпки, които биха могли да предприемат, е да повишат дела на продуктите с обозначение ASC (аквакултурен произход), MSC (див улов) или Organic. Това са трите сертификата, които WWF препоръчва. Според данните от веригите в момента едва 3% от предлаганите продукти носят един от тези сертификати. За сметка на това 42% от общия обем продукти са обозначени с някой от следните сертификати: Friends of the Sea, Dolphin Safe, GLOBAL G.A.P. Aquaculture Standard, които не са достатъчна гаранция за устойчивост според стандартите на WWF, а 55% от продуктите нямат никакъв сертификат.

Отчитане на тенденциите

„Работата ни с потребителите показва, че въпросът за устойчивостта на храните е важен за тях. Все повече българи се замислят за отражението на потребителския им избор върху околната среда. Ако искат да бъдат в крак с времето, търговците трябва да отговорят на тази промяна в търсенето. WWF помага в този процес, предоставяйки препоръки за избора на риба в удобен формат в потребителския наръчник Рибен буквар 2.0. Работим едновременно с потребителите и с бизнеса,“ добави ръководителят на WWF.

Изследването не е представително поради приложената методология. Изводите следва да се правят само на базата на изследваната извадка. Данните за количеството и разпределението на доставките на риба, рибни продукти и морски деликатеси обхващат периода 1-31 декември 2016 г. Някои участници в изследването не са предоставили пълната информация. WWF няма да публикува изследването в неговата пълнота, поради наличието на търговска тайна и поетите ангажименти за конфиденциалност. Посоченият общ пазарен дял не указва задължително пазарния дял на участващите в проучването вериги в категорията риба и морски деликатеси.