Нов доклад на MSC (Marine Stewardship Council – Съвет за управление на риболова) и публикуван по случай Световния ден на океана (8 юни), очертава позитивното въздействие на подобрения мениджмънт на риболовните флоти, сертифицирани от MSC.  

Сред най-важните резултати е почти двукратното увеличение дела на MSC-сертифицирания морски улов на диви видове – от 5% (4,541 млн. метрични тона) през 2010  г., до 9.4% (8,821 млн. метрични тона) през 2015 г.

Докладът за глобалното въздействие на MSC анализира напредъка на 281 риболовни флоти в 33 държави, които са предприели общо 876 подобрения в своите риболовни практики.

“Съветът за управление на риболова (MSC) беше създаден преди близо 20 години, за да подпомогне решаването на проблема с неустойчивия улов на риба и за да запази ресурсите от риба и рибни продукти за бъдещето. Нашият последен доклад показва резултатите от усилената работа, иновациите и инвестициите, които извършиха риболовните флоти, за да постигнат своята сертификация, и позитивната промяна, която програмата на MSC катализира на глобално ниво”, сподели изпълнителния директор на MSC, Рупърт Хаус.

Подобренията, извършени от риболовните флоти, включват подобрени технологии за улов и изследване на рибните запаси, усъвършенстване на бизнес стратегиите и по-избирателни риболовни практики. Например, риболовната флота на островите Кергелен в Индийския океан е въвела мерки, с които драстично е намалял броят на морските птици, които се хващат на парагади и загиват. Флотата за улов на сини раци в Луизиана, САЩ, е премахнала 25,000 стари и неизползвани капани за раци, и по този начин е намалила т.нар. призрачен улов на уязвими видове костенурки (които се хващат в изоставени в морето рибарски мрежи).

Докладът отбелязва напредъка в подобряване на устойчивостта на рибните запаси в Северна Европа през последните 14 години. Според доклада, общата биомаса на рибните запаси, които са MSC-сертифицирани, е нараснала по-бързо от несертифицираните запаси. Спроед директора по научни изследвания и стандартизация на MSC, Дейвид Агню,  това показва, че серифицираните рибни флоти подобряват здравето на рибните популации и сега могат да се насочат към по-изобилни рибни запаси, отколкото преди сертификацията от MSC.

Сертификатът на MSC за Chain of Custody също се радва на сериозен успех, като сертифицираните субекти са се утроили от 1,099 през 2010 г. до 3,000 през 2015 г. На първо място по брой сертификати е Китай, основно в областта на преработката на риба и рибни продукти, следван от Северна Америка и Европа.