Голяма част от потенциалния улов на морските и океанските рибарства вече е достигнал максималната си степен на изразходване. Затова капацитетът на производство на на стопанските рибарства се очаква да се повиши само с 1% до 2025 г. Ограниченията във възможностите за повишение на производството са един от акцентите в скорошен доклад на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).

Обемът на производство от рибарства за див улов се очаква да достигне 94 милиона тона до 2025г. – повишение с 2 милиона тона от средния обем за 2013г. и 2015г. (според доклада на FAO „Състоянието на световните рибарства и аквакултури 2016“). Основната причина за това е, че по-голямата част от запасите са изцяло експлоатирани.

Според доклада, 27% от световната продукция на рибарствата се формира от 10-те най-продуктивни вида. По-голямата част от техните запаси са изцяло изразходвани, затова и липсва потенциал за увеличаването на продукцията.

Според доклада, за да се поддържат нивата на производство и да се запази състоянието на запасите, е необходимо да се работи в посока намаляване на свръхулова. Използването на ресурсите трябва да бъде по-близо до биологично устойчивите нива: естествения начин, по който популациите и запасите се възстановяват. Според изчисления на FAO 68,5% от улова през 2013г. е в устойчиви граници, но 31,5% от запасите са обект на свръхулов. В тях се включват и 41% от запасите на риба тон – един от най-важните видове риба в световен мащаб.

Въпреки огромния натиск върху рибните ресурси, рибарствата продължават да играят важна роля в рибната индустрия в световен мащаб, както и по отношение на подсигуряването на хранителни ресурси за световното население. Поддържането на устойчиви нива на улов е необходимо и за постигането на световните цели, свързани с елиминирането на бедността. В подкрепа на тези усилия, някои успешни примери като възстановяването на рибарство за хек в Намибия, запасите от миди в Мексико и законовите ограничения за свръхулов в Австралия, ЕС и САЩ, са положителен сигнал.

Източник: https://www.seafoodsource.com/features/capture-fishery-production-maxed-out-fao-report-says