Проследяемост

Проследяемост

Незаконният неконтролиран риболов съставлява 30% от годишния улов на риба.[1] Това често оказва влияние върху видовете, чиито запаси вече са засегнати сериозно от свръхулова. Той застрашава и препитанието на всеки, чието съществуване зависи от здравето и доброто...
Една огромна индустрия и нейното бъдеще

Една огромна индустрия и нейното бъдеще

Рибата и морските дарове са сред най-търгуваните стоки в света, а освен това са важни за хранителната сигурност на нашата планета. На планета, на която над 800 милиона души са засегнати от недохранване и чието население се очаква да нарасне с още два милиарда до 2050...
Успешно партньорство: Австрийската компания за търговия на дребно SPAR е лидер по устойчиви рибни продукти!

Успешно партньорство: Австрийската компания за търговия на дребно SPAR е лидер по устойчиви рибни продукти!

През 2011 година WWF-Австрия и SPAR Австрия поставиха началото на амбициозно сътрудничество. Днес по рафтовете и на щандовете за прясна риба на SPAR има около 400 артикула риба и морски дарове от устойчиви източници, което представлява над 95% от продуктовата гама на...
Устойчив пангасиус от Виетнам – демонстрационен проект на WWF

Устойчив пангасиус от Виетнам – демонстрационен проект на WWF

Пангасиусът е евтин, няма кости и е неутрален на вкус – качества, които превръщат тази риба в популярен и универсален кулинарен продукт. Въпреки това, малко са рибите, които предизвикват такава полемика. Един от проектите на WWF цели да направи цялата търговска верига...