Det er særligt småfiskere i lande som Filippinerne, Ecuador og Sydafrika, der bliver truet på deres levebrød, når klimaforandringerne de næste år for alvor får bugt med mange af havets fisk.

Klimaforandringer har rigtig mange negative konsekvenser. Det gælder også for livet under vand, hvor mange af de fiskearter, som særligt småfiskerne i udviklingslande fanger og lever af, de næste år vil bukke under for de varmere grader.
Det er fisk som sardiner, ansjoser og og tun, der, selvom vi holder os på de ønskede 1,5 grader, risikerer at miste deres levesteder og føde, og derfor vil forsvinde.

Det viser ny forskning, som er foretaget af WWF, Agrocampus Ouest, University of British Columbia, Charles Darwin Foundation og Instituto Nacional de Pesca.

Tallene er dystre, og forskerne bag rapporten advarer om, at fiskebiomassen inden 2100 forventes af falde med op til 30 til 40 procent i nogle af de tropiske regioner.

Tun forsvinder fra Filippinerne
Undersøgelsen viser, at fiskeriet i de lande, der er tættest på ækvator, vil blive hårdest ramt af varmere og surere hav. Philipp Kanstinger, marineekspert hos WWF, fortæller:

“I nogle lande vil fangsterne halveres inden 2050. Af de undersøgte lande vil Filippinerne blive særlig hårdt ramt: Inden for traditionel håndline-tunfiskeri forventes således store fald i mængden af fanget fisk. Hvis tunen forsvinder fra østatens kyster, vil folk, der er afhængige af disse og andre fisk, miste en vital kilde til mad og indkomst. Med andre ord vil deres levebrød være truet.”

Fiskere bekræfter: Klimakrisen er her allerede
Casestudierne viser, at småfiskerne allerede er stærkt påvirkede af klimakrisen. Blandt de hyppigst citerede observationer er; usædvanligt høje havtemperaturer, nedsat tilgængelighed af fisk (enten på grund af mindre mængder af fisk eller på grund af ændringer i den geografiske fordeling af fiskene) samt forandringer i sammensætningen af de observerede arter.

Bedre fiskeriforvaltning og bekæmpelse af klimakrisen
WWF-undersøgelsen konkluderer, at småfiskeri-sektoren i øjeblikket ikke er klædt på til en tilstrækkelig tilpasning til klimakrisen. WWF’s anbefalinger om såvel bedre fiskeriforvaltnings- og kontrolstrategier, som praksis for klimatilpasning, opfordrer derfor fiskerisektoren til at blive mere ansvarlig, tilpasningsdygtig, deltagende, forebyggende og social, også hvad angår ligestilling mellem kønnene. Bedre og mere effektiv overvågning og kontrol af fiskeriaktiviteterne samt investering i bedre udstyr og videnskabelige data er påkrævet i presserende grad.

Hvordan europæiske forbrugere kan hjælpe

“Det er vigtigt, at forbrugerne dels vælger bæredygtige fisk og skaldyrsprodukter, og at de er generelt opmærksomme på at indtage færre skaldyr, især når bæredygtige valg ikke er tilgængelige. Kun bæredygtigt fiskeri og bæredygtig akvakultur kan bidrage til at sikre bevarelsen af de økosystemer og arter, der understøtter levebrødet for 800 millioner mennesker over hele verden,” konkluderer Philipp Kanstinger.

Den nye undersøgelse analyserer klimakrisens konsekvenser for småfiskeriet i udviklingslandene. Dette gøres ved at kombinere videnskabelige klimamodeller med samfundsvidenskabelige tilgange, som inkorporerer lokal økologisk viden. Evalueringen ser nærmere på småfiskerne i Ecuador, Galapagosøerne, Sydafrika og Filippinerne og kommer med et bud på virkningerne af og potentielle udviklingsstrategier til klimaforandringerne for de pågældende befolkningsgrupper.

Se rapporten
Se The Executive Summary
Teaser video
Den fulde video