Ένας πλανήτης για όλους

2015 – Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη Είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ασία, είτε στην Αφρική είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες όπως επαρκής τροφή, στέγη, πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγείας, πόσιμο νερό και κοινωνική ασφάλεια. Στην πραγματικότητα ωστόσο, οι διαφορές και οι ανισότητες είναι πολύ μεγάλες αφού περίπου 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι – το 22% του παγκόσμιου πληθυσμού – εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η φτώχεια δεν σημαίνει μονάχα έλλειψη πρόσβασης σε ουσιαστικά αγαθά.

Οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας περιθωριοποιούνται, έχουν περιορισμένη συμμετοχή στην κοινωνία, ενώ αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Βέβαια, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομίας που συνεχώς μεγαλώνει υπάρχει αλληλεξάρτηση και σημαντικές σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και αναπτυσσόμενων χώρων. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ ανακήρυξε το 2015 Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης.

Για πρώτη φορά ένα Ευρωπαϊκό θεματικό έτος είναι αφιερωμένο στις εξωτερικές σχέσεις και τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. Το σλόγκαν για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης είναι «Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας». Στόχος είναι η περαιτέρω ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών ώστε να συμμετέχουν και να κατανοήσουν καλύτερα τα πλεονεκτήματα της αναπτυξιακής συνεργασίας, όχι μόνο για τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και για την ίδια την Ευρώπη.

Το 2015 αποτελεί επίσης ξεχωριστό έτος, καθώς εκπνέει η προθεσμία για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και τα Ηνωμένα Έθνη θα υιοθέτησαν νέους, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας περιλάμβαναν συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη της φτώχειας και η διεθνής κοινότητα συμφώνησε για την εφαρμογή τους το 2000. Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Είμαστε όλοι καταναλωτές και οι επιλογές μας έχουν κοινωνικές, οικολογικές και οικονομικές επιπτώσεις στις χώρες παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δύναμη να επηρεάσουμε τις μεθόδους παραγωγής και να επιλέξουμε έναν τρόπο ζωής που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Μια καλή αρχή είναι να στηρίξουμε τη βιώσιμη αλιεία. Επιλέγοντας ψαρικά υπεύθυνα συμβάλλουμε στη βελτίωση των οικολογικών και κοινωνικών συνθηκών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΠΗΓΕΣ

[1] United Nations Development Programme (UNDP): Human Development Report 2014. Page 19; http://hdr.undp.org/en/2014-report/download

[2] European Commission. Special Eurobarometer 421. The European Year for Development. Citizens’ Views on Development, Cooperation and Aid. 2015. Page 18; http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_en.pdfhttps://europa.eu/eyd2015/de/content/about-2015

  • Το 22% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
  • Το 85% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί σημαντική την αναπτυξιακή βοήθεια
Διαβάστε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης

ιστοσελίδα:

europa.eu/eyd2015

facebook:

facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015

twitter:

@eyd2015

#EYD2015

Share This