Θέλω να δραστηριοποιηθώ αλλά πώς μπορώ να το κάνω;

Θέλω να δραστηριοποιηθώ αλλά πώς μπορώ να το κάνω;

Θέλω να δραστηριοποιηθώ αλλά πώς μπορώ να το κάνω; Πώς πρέπει να ξεκινήσω; To 2010 το WWF Αυστρίας μαζί με επτά νέους ανθρώπους ξεκίνησε μια φιλόδοξη εκστρατεία με στόχο να υποστηρίξει νεαρά άτομα που ήθελαν να αναλάβουν δράση για το περιβάλλον. Πέντε χρόνια αργότερα,...