Η Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου είναι μια ιστορική ημέρα. Η συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τα 193 κράτη μέλη υπερψήφισαν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι θέτουν τις βάσεις για ευημερία και ανάπτυξη σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο σε όλο τον πλανήτη για την επόμενη 15ετία.

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να εφαρμοστούν ως το 2030 και συνδέονται στενά με τους στόχους της εκστρατείας Fish Forward.
Οι 17 Στόχοι:

1)Εξάλειψη της φτώχειας παντού και σε όλες τις μορφές της
2)Εξάλειψη της πείνας, διατροφική ασφάλεια και καλύτερη διατροφή, προώθηση της βιώσιμης γεωργίας
3)Υγεία κα ευημερία για όλους και σε κάθε ηλικία
4)Καθολική, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους
5)Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών
6)Διαθεσιμότητα και βιώσιμη διαχείριση του νερού, πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής για όλους
7)Καθολική πρόσβαση σε φτηνές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας
8)Διαρκής, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, πλήρης και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους.
9)Ανθεκτικές υποδομές, καθολική και βιώσιμη εκβιομηχάνιση, ενίσχυση της καινοτομίας
10)Μείωση της ανισότητας στο εσωτερικό και ανάμεσα στα κράτη
11)Μετατροπή των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών σε χώρους δίχως αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους
12)Βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής και κατανάλωσης
13)Ανάληψη άμεσης δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της
14)Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη
15)Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, αντιμετώπιση της ερημοποίησης και αναστολή της υποβάθμισης του εδάφους και της απώλειας της βιοποικιλότητας
16)Προώθηση ειρηνικών κοινωνιών δίχως αποκλεισμούς με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή καθολικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη και οικοδόμηση αποτελεσματικών, αξιόπιστων και συμμετοχικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα
17)Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και ανανέωση της παγκόσμιας συμμαχίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η εκστρατεία του WWF για την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η εκστρατεία του WWF είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους στόχους 12 (Βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής και κατανάλωσης) και 14 (Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη). Η διαφάνεια σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι ουσιαστικής σημασίας για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών.

Η εκστρατεία του WWF εξηγεί ποιες είναι οι επιπτώσεις της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς -σε ό,τι αφορά τα ψαρικά-, στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Για να πετύχουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης πρέπει να συνδέσουμε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο το WWF προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση.

Πώς φτάσαμε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ουσία ψηφίστηκαν για να αντικαταστήσουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και θέτουν την ατζέντα δράσης για μετά το 2015. Μετά το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2012 και τη Σύνοδο Rio+ 20, συστάθηκαν ομάδες εργασίας οι οποίες προετοίμασαν το τελικό κείμενο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που υπερψηφίστηκε από 193 κράτη στις 24 Σεπτεμβρίου.

Το κείμενο, με τίτλο: «Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας: Η Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη», είναι μια νέα ευκαιρία για τις κυβερνήσεις να εντείνουν την προσπάθειά τους για την επίτευξη αειφόου ανάπτυξης, χτίζοντας επάνω στην επιτυχία της πρώτης Συνδιάσκεψης για τη Γη το 1992.

Το WWF έχει εργαστεί σε πολλά επίπεδα διεθνώς ώστε να ενσωματωθεί η διατήρηση της φύσης και η κοινωνική ισότητα στις αναπτυξιακές πολιτικές, ειδικά αυτές που έχουν να κάνουν με βασικά δικαιώματα όπως η διατροφική ασφάλεια, η πρόσβαση σε ενέργεια και φυσικούς πόρους και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το WWF θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε οι κυβερνήσεις να μείνουν πιστές στις δεσμεύσεις τους, αναπτύσσοντας συνεργασίες μαζί τους καθώς επίσης και με τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες.

Η εκστρατεία του WWF για την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η εκστρατεία του WWF είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους στόχους 12 (Βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής και κατανάλωσης) και 14 (Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη). Η διαφάνεια σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι ουσιαστικής σημασίας για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών.

Η εκστρατεία του WWF εξηγεί ποιες είναι οι επιπτώσεις της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς -σε ό,τι αφορά τα ψαρικά-, στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Για να πετύχουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης πρέπει να συνδέσουμε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο το WWF προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση.

Πώς φτάσαμε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ουσία ψηφίστηκαν για να αντικαταστήσουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και θέτουν την ατζέντα δράσης για μετά το 2015. Μετά το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2012 και τη Σύνοδο Rio+ 20, συστάθηκαν ομάδες εργασίας οι οποίες προετοίμασαν το τελικό κείμενο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που υπερψηφίστηκε από 193 κράτη στις 24 Σεπτεμβρίου.
Το κείμενο, με τίτλο: «Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας: Η Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη», είναι μια νέα ευκαιρία για τις κυβερνήσεις να εντείνουν την προσπάθειά τους για την επίτευξη αειφόου ανάπτυξης, χτίζοντας επάνω στην επιτυχία της πρώτης Συνδιάσκεψης για τη Γη το 1992.

Το WWF έχει εργαστεί σε πολλά επίπεδα διεθνώς ώστε να ενσωματωθεί η διατήρηση της φύσης και η κοινωνική ισότητα στις αναπτυξιακές πολιτικές, ειδικά αυτές που έχουν να κάνουν με βασικά δικαιώματα όπως η διατροφική ασφάλεια, η πρόσβαση σε ενέργεια και φυσικούς πόρους και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το WWF θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε οι κυβερνήσεις να μείνουν πιστές στις δεσμεύσεις τους, αναπτύσσοντας συνεργασίες μαζί τους καθώς επίσης και με τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες.