Date dure despre pescuitul excesiv

La nivel mondial, pescuitul excesiv este una dintre cele mai mari ameninţări la adresa sănătăţii mărilor şi locuitorilor acestora. În plus, pescuitul excesiv afectează numeroase persoane, în special în ţările în curs de dezvoltare. Tone de peşte sunt extrase zilnic din apele mărilor. Din păcate, cantitatea extrasă depășește cu mult capacitatea naturală de regenerare – este vorba despre o adevărată jefuire a oceanelor lumii.

Datele triste, pe scurt:

  • Astăzi, fiecare persoană consumă în medie 19,2kg de pește pe an – aproape de două ori mai mult decât în urmă cu 50 de ani[1]
  • În 2013, aproximativ 93 de milioane de tone de pește au fost capturate la nivel mondial[2]
  • Aproximativ 38,5 milioane de tone de pește sunt capturate accidental în fiecare an ca urmare a practicilor de pescuit preferate în prezent[3]
  • Chiar și acum 40 de ani, s-a înregistrat o scădere de 39% a speciilor marine[4]
  • Se estimează că din pescuitul ilegal și nereglementat se obțin între 11 și 26 de milioane de tone (12-28%) de pește la nivel mondial[5]
  • 31% din stocurile de pește pescuite în scop comercial sunt supraexploatate[6]
  • 58% din stocurile de pește sunt pescuite la limita capacității[7]
  • În Atlanticul de Nord Est și mările din apropiere, 39% din stocurile de pește sunt clasificate ca supraexploatate. În ceea ce privește Marea Mediterană și Marea Neagră, există date suficiente pentru 85 de stocuri care indică faptul că 88% dintre acestea (75) sunt supraexploatate[8]
  • Uniunea Europeană este principalul importator de pește din lume[9]
  • Peste 50% din importuri provin din țările în curs de dezvoltare[10]

 

Surse:

[1]Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).The State of World Fisheries and Aquaculture 2014 (Situaţia produselor din pescuit şi acvacultură la nivel mondial, 2014). Roma. Pagina 62.http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[2]Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).The State of World Fisheries and Aquaculture 2014 (Situaţia produselor din pescuit şi acvacultură la nivel mondial, 2014). Roma. Pagina 5.http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[3]DAVIES RWD, et al. Defining and estimating global marine fisheries bycatch.Marine Policy (2009) (Definirea și estimarea capturilor accidentale la nivel global. Politica maritimă (2009)), doi:10.1016/j.marpol.2009.01.003. Pagina 20.http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?160861/Defining-and-estimating-global-marine-fisheries-bycatch

[4]WWF Living Planet Report 2014.Page 138.http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/

[5]Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).The State of World Fisheries and Aquaculture 2014 (Situaţia produselor din pescuit şi acvacultură la nivel mondial, 2014). Roma. Pagina 84.http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[6]Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).The State of World Fisheries and Aquaculture 2014 (Situaţia produselor din pescuit şi acvacultură la nivel mondial, 2014). Roma. Pagina 7.http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[7]Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).The State of World Fisheries and Aquaculture 2014 (Situaţia produselor din pescuit şi acvacultură la nivel mondial, 2014). Roma. Pagina 7.http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[8]EU Press Release. 30.05.2013. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-487_en.htm

[9]EUMOFA (Observatorul pieței europene de produse din pescuit și acvacultură).The EU Fish Market (Piața peștelui în UE). Ediția 2014. Pagina 1;http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf

[10]Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).www.fao.org/news/story/en/item/214442/icode

%

dintre stocurile de pește din lume sunt supraexploatate

%

dintre stocurile de pește din lume sunt pescuite la maxim

%

dintre stocurile de pește din lume sunt pescuite sub capacitatea lor