Činjenice o pretjeranom izlovu ribe

Pretjerani izlov ribe na globalnom nivou jedna je od najvećih prijetnji zdravlju mora i morskih organizama. Pretjerani izlov ribe također direktno utječe na mnoge ljude, a posebno one iz zemalja u razvoju. Tone ribe na dnevnoj bazi izvlači se iz mora. To je na žalost mnogo više nego što se prirodno može obnoviti – prava pljačka svjetskih oceana.

Pregled tužnih činjenica:

  • Danas svaka osoba prosječno pojede oko 19,2 kg ribe godišnje – oko duplo više nego prije 50 godina[1]
  • U 2013 godini oko 93 milijuna tona ribe je ulovljeno diljem svijeta[2]
  • Oko 38,5 milijuna tona slučajnog ulova svake godine nastaje zbog određenih načina ribolova[3]
  • U samo 40 godina zabilježeno je smanjenje količine morskih organizama za 39%[4]
  • Procijenjeno je da se kroz protuzakonit i nereguliran ribolov na globalnom nivou ulovi od 11 do 26 milijuna tona (12-28% od ukupnog ulova) [5]
  • Gotovo 30% ribljih stokova koji se komercijalno love je prelovljeno[6]
  • Preko 60% ribljih stokova lovi se u maksimalnim granicama[7]
  • U sjeveroistočnom Atlantiku i s njim povezanim morima, za 39% ribljih stokova se smatra da se pretjerano love. U Sredozemnom i Crnom moru postoje znanstveni podaci za 85 stokova koji pokazuju da ih je 88% (75) prelovljeno[8]
  • Europska Unija je najveći uvoznik ribe na svijetu[9]
  • Više od 50% uvoza proizvoda iz ribarstva dolazi iz zemalja u razvoju[10]

show references for this article

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 62. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 5. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[3] DAVIES RWD, et al. Defining and estimating global marine fisheries bycatch. Marine Policy (2009), doi:10.1016/j.marpol.2009.01.003. Page 20. http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?160861/Defining-and-estimating-global-marine-fisheries-bycatch

[4] WWF Living Planet Report 2014. Page 138. http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/

[5] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 84. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 7. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[7] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 7. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[8] EU Press Release. 30.05.2013. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-487_en.htm

[9] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1; http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf

[10] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). www.fao.org/news/story/en/item/214442/icode

%

of the world's fish stocks are overfished

%

of the world's fish stocks are fully fished

%

of the world's fish stocks are underfished