Fish Forward – održivi proizvodi iz ribarstva za dobrobit ljudi, okoliša i zemalja u razvoju

Projekt sufinanciran od EU koji promovira ekološku, socijalnu i ekonomsku održivost proizvoda iz ribarstva unutar europske godine za razvoj (EYD15)

U 2015. godini, WWF je započeo projekt koji se provodi u 11 zemalja članica Europske unije. Cilj projekta je povećanje svijesti potrošača o globalnim ekološkim i socijalnim posljedicama njihove potrošnje proizvoda iz ribarstva. Glavni razlog ovih aktivnosti je nikada manja količina ribe u moru.

S 23% [1] EU je glavni uvoznik ribe i ostalih proizvoda iz ribarstva na svijetu. Pola od toga [2] dolazi iz zemalja u razvoju. Ribarstvo i uzgoj ribe imaju izravan učinak na ublažavanje siromaštva i dostupnost hrane za više od 800 milijuna ljudi. [3]

Kampanjom podizanja svijesti nastoji se pokazati kako ljudska konzumacija ribe može promijeniti svijet. Svaki potrošač može doprinijeti odgovornijem globalnom gospodarenju za dobrobit ljudi i prirode, ako svjesno i odgovorno kupuje održive proizvode iz ribarstva.

Glavni ciljevi projekta

  • Poboljšati razumijevanje kod potrošača o potrebi za kupovinom/odabirom održivih proizvoda iz ribartsva
  • Kroz mnoge primjere iz prakse predstaviti načine života ribarskih zajednica u zemljama u razvoju
  • Motivirati i savjetovati sektor maloprodaje za nabavu i ponudu održivih  i odgovornih proizvoda iz ribarstva u svojoj ponudi
  • Predlaganje promjena u zakonima kroz podršku odgovornih praksi u ribarstvu
  • Izrada znanstvenih studija

Zemlje koje sudjeluju u projektu 

Bugarska, Njemačka, Francuska, Grčka, Italija, Hrvatska, Austrija, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska

Trajanje projekta:

siječanj 2015 – prosinac 2017

Provedba projekta:

WWF

Upravljanje projektom i koordinacija:

WWF-Austrija

Financiranje:

WWF i EU

Reference

[1] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1; http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 3. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[3] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

WWF Austria

WWF Austria

MedPO Office

WWF Bulgaria

WWF Portugal

WWF Portugal

WWF Germany

WWF Germany

WWF Croatia

WWF Croatia

WWF Slovenia

WWF Slovenia

WWF Greece

WWF Greece

WWF Romania

WWF Romania

WWF Italy

WWF Italy

WWF Spain

WWF Spain

WWF France

WWF France