Kako održivi načini ribolova mogu napraviti razliku?

Neki načini ribolova manje su štetni za okoliš od drugih.

Axel Hein

stručni suradnik za pitanja mora, WWF Austrija

Kolateralni utjecaj

Oprema koja se koristi prilikom ribolova može uzrokovati nenamjerno tj. slučajno oštećenje morskog dna i nekih morskih vrsti. Neke ribolovne prakse mogu čak uzrokovati nepovratne štete okolišu i uništiti važna morska staništa. Druge ribolovne metode mogu imati veliki prilov i tako dovesti vrste na rub izumiranja, kao što je slučaj s vaquitom. Vaquita je sada najrjeđi morski sisavac na svijetu.

Inovativna rješenja i zaštićena područja mora

Nova inovativna i pristupačna rješenja za ribolovne alate koji smanjuju utjecaj na biološku raznolikost mora i ekosustave važni su za očuvanje zdravih mora i oceana. Morska zaštićena područja koja se pametno planiraju i  kojima se dobro upravlja važna su za pružanje utočišta morskim vrstama i kao podrška zdravim ribljih stokovima.

Uključivanje ribara malih razmjera i žena u zemljama u razvoju u planiranju i provedbi održivog upravljanja ribarima i suvlada je obećavajuće put naprijed.

3 činjenice o održivom ribolovu

činjenica #1

  • 53% 53%
Bottom trawling and Purse seine gear account for more than 53% of global catch, while bottom trawling alone dominates discards. [2]

činjenica #2

  • 25% 25%
25% of all landed catches are caught with small scale gear. [2]

činjenica #3

  • 46% 46%
Globally, ghost gear (lost or abandoned fishing gear) is a major problem for fish stocks and marine wildlife as it continues to fish for years and years.
E.g. in Brazil 46% of marine litter is fishery related debris. [3]

OK, ali što ja mogu napraviti?

Pogledajte preporuke koju ribu kupiti na www.kojuribukupiti.org!

Martina Šubašić

voditeljica projekta Fish Forward u Hrvatskoj i Sloveniji, WWF Adria

[1] Jaramillo-Legoreta et al (2016) Passive acoustic monitoring of the decline of Mexico’s critically endangered vaquita. Conservation Biology https://doi.org/10.1111/cobi.12789
[2] Cashion et al 2018 Reconstructing global marine fishing gear use: Catches and landed values by gear type and sector. Fisheries research 206:57-64
[3] Reference Macfadyen et al 2009. Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear. UNEP Regional Seas Reports and Studies, No. 185; FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 523. Rome, UNEP/FAO. 2009. 115p http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/i0620e/i0620e.pdf