Na ile zrównoważone metody połowowe mogą coś zmienić?

Istnieją metody połowowe mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego od innych.

Axel Hein

Ekspert ds. Ochrony Ekosystemów Morskich, WWF Austria

Skutki uboczne

Narzędzia wykorzystywane do połowów mogą powodować niezamierzone lub przypadkowe uszkodzenia dna morskiego, a także morskich organizmów. Niektóre praktyki połowowe mogą wręcz powodować nieodwracalne szkody środowiska naturalnego i niszczyć ważne siedliska morskie. Inne mogą powodować przyłów morskich gatunków, które mogą znaleźć się na granicy wyginięcia, jak na przykład morświny kalifornijskie (ang. Vaquita). Morświn kalifornijski jest obecnie najrzadszym ssakiem morskim. [1]

Innowacyjne rozwiązania i  morskie obszary chronione

Nowe innowacyjne i ekonomiczne rozwiązania w formie narzędzi połowowych redukujących oddziaływanie na morskie ekosystemy i różnorodność biologiczną mają istotne znaczenie dla wsparcia zdrowych oceanów. Właściwie zaplanowane oraz zarządzane morskie obszary chronione mają istotne znaczenie dla ochrony morskich gatunków i wspierają poprawę stanu zdrowia, a także stabilności w rybnych stadach.

W krajach rozwijających się angażowanie lokalnych rybaków i kobiet w planowanie i we wdrażanie zrównoważonych planów zarządzania rybołówstwem i nimi współzarządzanie jest obiecującą ścieżką dalszych działań.

3 fakty o zrównoważonym rybołówstwie

fakt nr 1

  • 53% 53%

Trałowanie denne i okrężnice odpowiadają za 53% światowych połowów przy czym samo trałowanie denne odpowiada za największy odrzut w skali świata. [2]

fakt nr 2

  • 25% 25%
25% wszystkich wyładunków pochodzi z połowów małymi jednostkami. [2]

fakt nr 3

  • 46% 46%

Na całym świecie ogromnym problemem dla ryb i innych gatunków morskich są tzw. sieci-widma (zagubione lub porzucone sieci) ponieważ przez lata są one śmiertelną pułapką dla zwierząt morskich.
Na przykład w Brazylii aż 46% morskich śmieci pochodzi z rybołówstwa. [3]

OK, ale co ja mogę zrobić?

Sprawdź, jakie są rekomendacje poradnika rybnego WWF!

Axel Hein

Ekspert ds. Ochrony Ekosystemów Morskich, WWF Austria

[1] Jaramillo-Legoreta et al (2016) Passive acoustic monitoring of the decline of Mexico’s critically endangered vaquita. Conservation Biology https://doi.org/10.1111/cobi.12789
[2] Cashion et al 2018 Reconstructing global marine fishing gear use: Catches and landed values by gear type and sector. Fisheries research 206:57-64
[3] Reference Macfadyen et al 2009. Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear. UNEP Regional Seas Reports and Studies, No. 185; FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 523. Rome, UNEP/FAO. 2009. 115p http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/i0620e/i0620e.pdf