Kako lahko trajnostne ribiške metode naredijo spremembo?

Nekatere ribiške metode so za okolje manj škodljive kot druge.

Axel Hein

strokovnjak za morska vprašanja, WWF Avstrija

Stranski učinki

Ribiška oprema lahko povzroči nenačrtovano in nenamerno škodo morskemu dnu in morskim živalim..Nekatere ribolovne prakse lahko povzročijo nepovratno okoljsko škodo in uničijo pomembne morske habitate. Druge imajo velik prilov in lahko nekatere vrste privedejo na rob izumrtja, kot v primeru kalifornijske pliskavke. Kalifornijska pliskavka je danes nejredkejši svetovni morski sesalec na svetu. [1]

Inovativne rešitve in zaščitena morska območja

Nove inovativne in cenovno dostopne rešitve za ribiško opremo, ki zmanjšajo vpliv na morsko biodiverziteto in ekosisteme, so pomembne saj podpirajo zdrava morja in oceane. Zaščitena morska območja, ki so dobro načrtovana in so v celoti implementirana, so pomembna saj zagotavljajo pribežališče za morske vrste in podpirajo zdrav ribji stalež.

Vključevanje malih ribičev in žensk iz držav v razvoju v načrtovanje in izvedbo trajnostnega ribiškega upravljanja in soupravljanje, je obetujoča pot za naprej.

3 dejstva o trajnostnem ribolovu

dejstvo #1

  • 60% 60%
Z vlečnimi mrežami se ulovi manj kot 25 odstotkov svetovnega ulova. Je pa lovljenje z vlečnimi mrežamo odgovorno za skoraj 60 odstotkov svetovnega zavrženega ulova. Zato potrebujemo inovnativne rešitve, ki bodo povečale selektivnost ribiške opreme. [2]

dejstvo #2

  • 25% 25%
25 odstotkov vsega svetovnega ulova je ulovljenega z majhnim ribiškim orodjem. [2]

dejstvo #3

  • 46% 46%
Globalno, je “fantomska oprema” (izgubljena ali odvržena ribiška oprema) velik problem za ribji stalež in morske vrste, saj ostaja v globinah ujeta leta in leta. Npr. v Braziliji 46 % vseh morskih odpadkov predstavljajo razni ribiški odpadki. [3]

Ok, ampak kaj lahko naredim jaz?

Poglejte priporočila katero ribo kupiti na www.kateroribokupiti.org!

Martina Šubašić

vodja projekta Fish Forward na Hrvaškem in v Sloveniji, WWF Adria

[1] Jaramillo-Legoreta et al (2016) Passive acoustic monitoring of the decline of Mexico’s critically endangered vaquita. Conservation Biology https://doi.org/10.1111/cobi.12789
[2] Cashion et al 2018 Reconstructing global marine fishing gear use: Catches and landed values by gear type and sector. Fisheries research 206:57-64
[3] Reference Macfadyen et al 2009. Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear. UNEP Regional Seas Reports and Studies, No. 185; FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 523. Rome, UNEP/FAO. 2009. 115p http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/i0620e/i0620e.pdf