Vizija projekta Fish Forward

Z odgovornimi nakupovalnimi odločitvami in izborom izdelkov omogočamo potrošniki in evropska industrija obnovitev ribjih staležev, ki so trenutno pod pritiskom. S tem zagotavljamo prihodnost milijonom ljudi, katerih obstoj je odvisen od ribolova.

Projekt Ribari vnaprej si prizadeva doseči naslednje dolgoročne cilje:

  • Povečana ozaveščenosto odnosumed potrošnjoribin njenimiglobalnimivplivi na okoljeinljudi–še posebej vdržavah v razvoju.
  • Zagotovitiin izboljšatipreživetjeribiških skupnostiv Evropiin državah v razvojuprekodgovorne intrajnostne proizvodnje morske hranein njene potrošnje.
  • Ozaveščeni inodgovorni državljanipri nakupih sprejemajo ozaveščeneodločitve.
  • Povečanaodgovornost evropskih potrošnikovpriodločanju za nakuptrajnostnihribinmorskih sadežev–tudi potrošnikov iz držav v razvoju.
  • Odgovoren in trajnosten izbor izdelkov iz rib in morskih sadežev, s katerimi se trguje.
  • Zagotavljanje pravnih pogojevza proizvodnjotrajnostnihrib in morskih sadežev.
  • Spodbujanjeodgovornihin trajnostnihnačinovribolovainribogojništva.
  • Podpreti prizadevanjaza odpravonezakonitega, neprijavljenega innereguliranega(IUU) ribolova.