Идеята на проекта „Полезната риба“

Посредством отговорни решения за покупка и продуктови асортименти, потребителите и индустрията в Европа правят възможно възстановяването на рибните запаси, които в момента са застрашени. Така те гарантират бъдещето на милиони хора, чието съществуване зависи от риболова.

„Полезната риба“преследва следните дългосрочни цели:

  • Да привлече вниманието към взаимовръзките между потреблението на риба и неговото глобално въздействие върху околната среда и хората, особено в развиващите се страни;
  • Да се гарантира и подобри препитанието на рибарските общности в Европа и в развиващите се страни чрез отговорност и устойчивост на производството на морски храни и на консумацията на риба;
  • Информираните и отговорни граждани вземат информирани решения за покупка;
  • Повече отговорни решения на европейски потребители за покупка на устойчиви продукти от риба и морски храни, както местни, така и от развиващите се страни;
  • Отговорни и устойчиви продуктови асортименти в търговията с риба и морски храни;
  • Осигуряване на правни условия за производство на устойчиви риба и морски храни;
  • Поощряване на отговорни и устойчиви методи на риболов и отглеждане на аквакултури;
  • Подкрепа на усилията за прекратяване на незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов.