В наши ръце

В едно пазарно-ориентирано общество потребителите имат огромно влияние. Продуктовият асортимент е свързан с търсенето. Това означава, че всеки може да допринесе за преориентирането на риболовните флотилии и фермите за аквакултури към устойчивост.

Резултатът от десетилетия необмислен и прекомерен риболов вече е налице – рибните запаси са намалели значително, а чувствителната океанска екосистема е сериозно увредена. Ако продължаваме по този начин, това ще има катастрофални последствия не само за морските видове, но и за всички, чието препитание зависи от морските богатства или от риболова.

Има обаче и добра новина – моретата имат потенциала да изхранят милиарди хора, но само ако подхождаме към ресурсите им устойчиво. Чрез интелигентни методи на риболов ние можем да избегнем съпътстващия улов и да дадем на намаляващите рибни запаси възможност да се възстановят. Това означава вместо да реализираме краткосрочни максимални печалби, да си осигурим дългосрочни и постоянни икономически ползи. Устойчивият риболов допринася за стабилно икономическо развитие и гарантира препитанието на риболовните общности и работниците в риболовната индустрия. Това ще се отрази както на нас, в Европа – само по Средиземноморието има 250 000 риболовци[1],така и на стотици милиони хора в развиващите се страни, които пряко или косвено зависят от риболова.[2]

Кой носи отговорността?

Осигуряването на подходащи условия за това е задача на политическите субекти, но осъществяването на промяната в начина на мислене зависи от потребителите. Ако търсенето на устойчиво добивана риба е по-голямо, ресторантите, супермаркетите и вносителите ще се опитат го задоволят. В резултат на това производители и доставчици ще отчетат нарастването на пазара на устойчива риба и морски продукти и в съответствие с това ще променят своите риболовни или производствени методи.

Затова търсенето на продукти от устойчиви риболовни флотилии и ферми за аквакултури, както и на стоки със съответните логотипи като тези на MSC (Съвет за управление на риболова ) или ASC (Съвет за управление на рибовъдството) вече е част от решението на проблема. Осъществяването на истинска промяна е в наши ръце.

покажи бележките към тази статия

[1] General Fisheries Commission for the Mediterranean. Current Situation of Small Scale Fisheries in the Mediterranean and Black Sea: Strategies and Methodologies for an Effective Analysis of the Sector. Page 18. http://www.ssfsymposium.org/Documents/FullVersion/BPI.pdf

[2] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf