Защо устойчивата морска храна е полезна за икономиката?

„Ако океанът беше държава, той би бил седмата най-голяма икономика на планетата. Устойчивото използване на ценните му ресурси е предпоставка за създаването на отговорни компании и отварянето на нови работни места“.

Аксел Хайн

експерт опазване на океаните и моретата, WWF Австрия

Мисленето в дългосрочен план се отплаща

Рибата и морската храна са едни от най-търгуваните стоки в световен мащаб. По тази причина риболовът и отглеждането на аквакултури допринасят значително за икономическото развитие. Риболовната индустрия би била доходоносна в дългосрочен план само ако се разграничи от бързата краткосрочна печалба. Следването на устойчиви пътища за развитие е наложително и ще е от полза за всички нас.

Устойчиво не означава по-малко

Устойчивият риболов не означава непременно да се лови по-малко риба. Под „устойчив“ се има предвид улов на определени видове риба в приемливи количества, като се щадят останалите. Тук става дума за използване на устойчиви риболовни приспособления и техники, които не целят само максимален обем улов. Дългосрочното опазване на морските и океанските ресурси е в основата на икономическото благополучие.

Скрит потенциал

Устойчивото управление на океанските рибни запаси може да увеличи значително доходите на риболовната индустрия. Експерти оценяват този “скрит” допълнителен потенциал на около 83 милиарда щатски долара. [1] При по-добро управление рибните запаси могат да се възстановят, като това ще доведе до улов на по-големи количества и по-висококачествена риба.

Борба с пиратството 

Незаконният риболов се нарежда на шесто място по нанесени щети сред престъпленията по света: стойността му се оценява на 36.4 милиарда щатски долара годишно. [2] Незаконният риболов често е свързван с нарушаване на човешките права и ужасяващи условия на работа. [3]

Търсенето определя промяната

Освен от политики бъдещето на риболова и аквакултурите се определя и от корпоративния сектор, както и от потребителите на морска храна. Увеличеното търсене и предлагане на повече устойчиви морски продукти поставя началото на промяна към по-отговорно управление на риболова и отглеждане на аквакултури. Помогнете на растящото световно население да се нахрани и подкрепете спазването на човешките права в риболовния сектор като изберете устойчива морска храна.

3 факта за морската храна и икономиката

факт #1

Икономическата стойност на крайбрежните и океански райони се оценява на не по-малко от 2,5 трилиона щатски долара годишно. [4]

факт #2

1. САЩ, 2. Китай, 3. Япония, 4. Германия, 5. Франция, 6. Обединеното кралство, 7. Световният океан, 8. Бразилия, 9. Италия, 10. Русия

Годишният брутен морски продукт, съизмерен като еквивалент на брутния вътрешен продукт (БВП) на една страна, нарежда океана на седмо място сред най-големите икономики в света. [4]

факт #3

  • 23% 23%

Европейският съюз (ЕС) е най-големият вносител на морска храна в света. Общо 23% от рибните продукти, които се търгуват в глобален мащаб, са внасяни в ЕС. [5] Половината от импорта идва от развиващите се страни, които представляват 61% от световния износ. [6]

Как можем да помогнем?

„Европейското търсене на устойчиво уловена риба тон вече осигурява по-високи доходи на повече от 6,000 рибари във Филипините, като в същото време опазва и рибните запаси. Избирайте устойчиво уловена риба!“

Джоан Бинондо

програмен ръководител, WWF Филипините

[1] World Bank Group. 2015. The Sunken Billions Revisited. Progress and Challenges in Global Marine Fisheries. Page 2-3.
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Topics/Environment/Sunken%20Billions%20Revisited-web-2.pdf
[2] Global Financial Integrity. 2017. Transnational Crime and the Developing World. http://www.gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/
[3] Chantavanich et al 2016. Under the shadow: Forced labour among sea fishers in Thailand. Marine Policy 68:1-7
[4] Hoegh-Guldberg, O. et al. 2015. Reviving the Ocean Economy: the case for action – 2015. WWF International, Gland, Switzerland. Geneva. Page 12.http://wwf.panda.org/wwf_news/?244770/Ocean-wealth-valued-at-US24-trillion-but-sinking-fast
[5] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1.
http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf
[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).www.fao.org/news/story/en/item/214442/icode