Защо устойчивата морска храна е полезна за… развиващите се страни?

зависят от улова, преработката, производството и продажбата на риба и морски продукти

Неустойчивият риболов застрашава препитанието на милиони, най-вече в развиващите се страни.

Рибата и морските дарове са сред най-търгуваните хранителни продукти в света. Над 800 милиона души[1] зависят от улова, преработката, производството и продажбата на риба и морски продукти. През последните години работните места в този отрасъл се увеличават с по-високи темпове дори от прираста на населението.[2]

Хората в развиващите се страни разчитат на рибата като основно препитание, осигуряват най-голямото количество улов и продукция на планетата и са 97% от заетите в риболовния отрасъл в световен мащаб.[3] Впечатляващо мнозинство, 90%[4], са дребни риболовци, които не са ангажирани от големите риболовни флотилии. Рибата представлява основния дял от техните приходи, както и много важна част от ежедневната им храна.

В резултат на дългогодишния свръхулов в морето, не само рибните запаси от много видове вече са застрашени. Милиони хора, които бездруго имат твърде малко, са лишени от храна и от шанс за редовни приходи.

Отговорността на Европейският съюз тук е много сериозна – ЕС е най-големият вносител на риба в света[5] и над 50% от вноса идва от развиващи се страни[6]. За щастие обаче, в този случай, с голямата отговорност идва и голямата сила – силата да изискваме устойчиви риболовни практики със своята консумация и да помогнем на хората в развиващите се страни.

покажи бележките към тази статия

[1] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 5; http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[3] The World Bank. Hidden Harvest: The Global Contribution of Capture Fisheries. Washington. Page XI; https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11873/664690ESW0P1210120HiddenHarvest0web.pdf?sequence=1

[4] The World Bank. Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. Washington. Page xiv; http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf

[5] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1; http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf

[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). www.fao.org/news/story/en/item/214442/icode