Защо устойчивата морска храна е добра за… икономиката?

Икономическата стойност, генерирана от океаните и крайбрежията, се оценява на поне 2,5 трилиона долара годишно.

 

Ако световният океан беше страна, той би се наредил на седмо място сред най-силните икономики на планетата. Стойността на стоките и услугите от моретата възлиза на 2,5 трилиона долара годишно.[1] Дори тази цифра обаче не описва пълния му потенциал.[2]

Рибата и морските дарове са сред най-търгуваните стоки в световен мащаб. Риболовната индустрия обаче може да разчита на дългосрочна изгода, само ако изостави бързите печалби и следва стратегия на устойчивост.

Устойчивият риболов не означава задължително да се лови по-малко риба. Става въпрос за улов на приемливи количества от определени видове, като се щадят останалите. Става въпрос за използването на устойчиви риболовни техники, които имат за цел не да увеличат бързите печалби, а да осигурят дългосрочно съхранение на ценните природни ресурси.

Скрит потенциал

Устойчивото управление на океанските рибни запаси може да увеличи значително доходите на риболовната промишленост. Експерти оценяват „скрития“ допълнителен потенциал на около 83 милиарда долара.[3]При по-добро управление рибните запаси могат да се възстановят, като това ще доведе до улов на по-големи количества висококачествена риба.

В крайна сметка обаче именно потребителите на риба и морски дарове, тоест всички ние, както и секторът за продажба на дребно, ще определят бъдещето на риболова. Потребителите – чрез отговорни решения за покупка, а търговците – посредством отговорно и устойчиво портфолио. Единствено създаването на по-голямо търсене на устойчиви продукти и продуктов асортимент в магазините и на рибните пазари ще подпомогне промяната към по-отговорни и по-устойчиви риболовни и рибовъдни практики. Така ще се допринесе за осигуряването на достатъчно риба за изхранването на постоянно нарастващото население на планетата и за гарантиране препитанието на милиони хора от развиващи се страни в дългосрочен план.

 

Годишният брутен морски продукт, еквивалент на БВП на страните, би превърнал океана в седмата икономика в света.[1]
покажи бележките към тази статия

[1] Hoegh-Guldberg, O. et al. 2015. Reviving the Ocean Economy: the case for action – 2015. WWF International, Gland, Switzerland., Geneva. Page 12; http://wwf.panda.org/wwf_news/?244770/Ocean-wealth-valued-at-US24-trillion-but-sinking-fast

[2] World Bank Group. 2015. The Sunken Billions Revisited. Progress and Challenges in Global Marine Fisheries. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Topics/Environment/Sunken%20Billions%20Revisited-web-2.pdf

[3] World Bank Group. 2015. The Sunken Billions Revisited. Progress and Challenges in Global Marine Fisheries. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Topics/Environment/Sunken%20Billions%20Revisited-web-2.pdf