Търговци на дребно

Опазването на рибните запаси, осигуряването на устойчиви стопанства и подкрепата за развитието на крайбрежните общества са възможни само с подкрепата на частния сектор. 

WWF сътрудничи с партньори от над 40 държави, за да насърчи пазарното търсене на устойчива морска храна и да помогне на производителите на морска храна да се насочат към устойчиво рибарство и отговорни практики за доставка.

Съвместна работа с WWF

Можете да откриете повече информация за съществуващи бизнес партньорства и възможности за съвместна работа с офисите на WWF, участващи в проекта „Полезната риба“, на следните национални уебсайтове:

WWF Австрия

WWF България

WWF Хърватия

WWF Франция

WWF Германия

WWF Гърция

WWF Италия

WWF Португалия

WWF Румъния

WWF Словения

WWF Испания