ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η προσπάθεια για υγιείς θάλασσες γεμάτες ψάρια, για βιώσιμη αλιεία και για ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων μπορεί να αποδώσει μόνο αν υπάρχει στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Το WWF συνεργάζεται με επιχειρήσεις και φορείς σε περισσότερες από 40 χώρες ώστε να αυξήσει την ζήτηση για βιώσιμα ψαρικά και να βοηθήσει τους αλιείς να υιοθετήσουν βιώσιμες αλιευτικές μεθόδους. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τις υφιστάμενες συνεργασίες του WWF και για την προοπτική μιας νέας συνεργασίας στο πλαίσιο τη εκστρατείας Fish Forward:

WWF Austria

WWF Bulgaria

WWF Croatia

WWF France

WWF Germany

WWF Greece

WWF Italy

WWF Portugal

WWF Romania

WWF Slovenia

WWF Spain