Το όραμα μας

Όραμά μας οι υγιείς θάλασσες!

Ως καταναλωτές μπορούμε να γίνουμε μέρος της λύσης αλλάζοντας συνήθειες, επιλέγοντας υπεύθυνα και στηρίζοντας τη βιώσιμη αλιεία. Οι εταιρείες, αναλαμβάνουν κι αυτές δράση, προσφέροντας βιώσιμα ψαρικά και ακολουθώντας μεθόδους αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας που σέβονται τη θάλασσα και τον άνθρωπο. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ένα καλύτερο μέλλον για όλους, αλλά και η επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Δουλεύουμε μαζί με τους πολίτες, τους φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο για:

•Την υιοθέτηση υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς.

•Την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατανάλωση ψαρικών και τις παγκόσμιες επιπτώσεις της – κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

•Τη διασφάλιση και βελτίωση του εισοδήματος των αλιέων στην Ευρώπη και τις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω της βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και της υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών.

•Την εφαρμογή των κανονισμών για την υπεύθυνη παραγωγή και τη βιώσιμη αλιεία ψαρικών.

•Την αύξηση της προσφοράς βιώσιμων ψαρικών.

•Την εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων αλιείας και υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας.

•Την ενίσχυση της προσπάθειας για την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.