Η εκστρατεία Fish Forward 2018-2020

Fish Forward: μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση για τις οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της υπεραλίευσης

Η υπεραλίευση μαστίζει τις θάλασσές μας και απειλεί πάνω από 800 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, που βασίζονται στα ψαρικά για την εξασφάλιση τροφής και εισοδήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ψαρικών διεθνώς. Δεδομένου λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για ψαρικά στην ΕΕ καλύπτεται από τρίτες χώρες, κυρίως αναπτυσσόμενες, οι επιλογές μας είναι πολύ σημαντικές και όλοι μαζί, καταναλωτές, επιχειρήσεις και αρμόδιες αρχές, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά..

Για τον σκοπό αυτό, το WWF και το Environmental Justice Foundation  (EJF) ένωσαν τις δυνάμεις τους με μια σειρά από εταίρους τόσο στην Ευρώπη όσο και τον αναπτυσσόμενο κόσμο με στόχο την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών στην ΕΕ και την εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων αλιείας παγκοσμίως. Ως καταναλωτές έχουμε τεράστια δύναμη. Η ζήτηση για βιώσιμα ψαρικά στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι κινητήριος δύναμη για σημαντικές αλλαγές παγκοσμίως, με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της υπεραλίευσης και υγιείς θάλασσες γεμάτες ζωή στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

17 Χώρες. 17 Εταίροι. 1 Πρόγραμμα

Η εκστρατεία Fish Forward συγρηματοδοτείται από την ΕΕ και έχει στόχο την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών, που είναι βασική προϋπόθεση για την προστασία των θαλασσών μας. Οι επιλογές μας μετρούν. Ενημερώνοντας για τις επιπτώσεις που έχει η προμήθεια και κατανάλωση ψαρικών στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η εκστρατεία Fish Forward επιδιώκει αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς προς όφελος όλων,

Η υπεραλίευση, η παράνομη αλιεία και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τους λαούς των αναπτυσσόμενων χωρών, απ’ όπου και προέρχεται μεγάλο μέρος των ψαρικών που καταναλώνουμε. Επιλέγοντας τα ψαρικά μας υπεύθυνα,  προστατεύουμε το θαλάσσιο περιβάλλον και βοηθάμε όσους εξαρτώνται από την  αλιεία να επιβιώσουν.

Οι στόχοι της εκστρατείας:

Στόχος της εκστρατείας είναι  ως το 2020, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη να συμβάλουν ενεργά, μέσω της υπεύθυνης προμήθειας και κατανάλωσης ψαρικών, στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, στόχος της εκστρατείας είναι οι αρμόδιες Αρχές  να προωθήσουν  σχέδια  βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα της κλιματικής αλλαγής αλλά και τους  Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

Τέλος, στο πλαίσιο της εκστρατείας, παραγωγοί και τοπικές Αρχές σε πέντε αναπτυσσόμενες χώρες, θα υλοποιήσουν αξιολογήσεις βιωσιμότητας των προϊόντων αλιείας που διαθέτουν, με απώτερο στόχο την εξυγίανση της εφοδιαστικής αλυσίδας ψαρικών.

Οι εταίροι του προγράμματος

 

Environmental Justice Foundation, WWF Αυστρίας, Μεσογειακό γραφείο WWF, ANP/WWF, Ευρωπαϊκό γραφείο πολιτικής του WWF, γραφείο του WWF στην Αδριατική (γραφεία Κροατίας και Σλοβενίας), WWF Βουλγαρίας, WWF Δανίας, WWF Γερμανίας, WWF Ελλάδας, WWF Ιταλίας, WWF Πολωνίας, WWF Βρετανίας, WWF Ινδίας, WWF Φιλιππινών, WWF Νοτίου Αφρικής και WWF Τουρκίας.

Διάρκεια της εκστρατείας

2018-2020

Η πρώτη φάση της εκστρατείας Fish Forward

Fish Forward 1 (2015-2017): Fact sheet Fish Forward 2015-2017 (English)


[1] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf
[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 3. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[3] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2017 Edition. Page 5; http://www.eumofa.eu/documents/20178/108446/The+EU+fish+market+2017.pdf