Fish Forward projektet 2018-2020

Fish Forward er et paneuropæisk projekt, der skaber fokus på de sociale og miljømæssige indvirkninger forårsaget af forbruget af fisk og skaldyr

Vores have er overfiskede. Men fisk er en vigtig kilde til mad, næring og indkomst for mere end 800 millioner mennesker, som hovedsagligt lever i udviklingslande. (1) EU er det største marked samt importør af fisk og skaldyr i verden med et større forbrug af fisk gennem produkter importeret fra lande uden for EU i end af fisk fra fangst eller fiskeriopdræt indenfor EU. Derfor kan de europæiske forbrugere, virksomheder og myndigheder gøre en forskel og drive forandring på globalt plan.

Det er årsagen til. at WWF og EJF har påbegyndt et samarbejde med partnere i Europa og udviklingslandene – for sammen at drive det europæiske marked og globale fiskeri i en  mere bæredygtig retning. Et bæredygtigt forbrug af fisk i Europa er nøglen til at drive global forandring.

17 Lande. 17 Partnere. 1 Projekt.

Det EU-støttede Fish Forward projekt skaber opmærksomhed omkring bæredygtigt forbrug af fisk og skaldyr. Fish Forward ønsker at skabe en adfærdsændring blandt forbrugere og virksomheder i Europa. Dette skal ske gennem øget synlighed og viden om konsekvenserne ved indkøb og forbrug af fisk og skaldyr, og de konsekvenser dette har for både mennesker og havmiljøerne – i udviklingslande – men også i Europa.

Overfiskeri, illegalt fiskeri og klimaforandringer berører først og fremmest mennesker, som lever i udviklingslande, hvor størstedelen af de fisk vi spiser stammer fra. Når man køber og importerer bæredygtig fisk og skaldyr gavner det både mennesker og naturen overalt på kloden.

Projektets målsætninger:

At virksomheder og forbrugere frem mod 2020 tager ansvar ved at vælge bæredygtige fisk og skaldyr samt bidrager aktivt til FN’s Verdensmål samt begrænsning af klimaforandringerne.

At myndighederne fremmer bæredygtigt fiskeri og -fiskeriforvaltning i sammenkoblingen med klimaforandringer og FN’s verdensmål ved at skabe lovgivningsrammerne, som muliggør en bedre implementering.

At producenter og lokale myndigheder i 5 udviklingslande vil være involverede i stakeholder engagement processer samt bidrage til at evaluere og monitorere bæredygtigt fiskeri.

Projektpartnere:

WWF Østrig (lead), ANP|WWF, Environmental Justice Foundation, WWF European Policy Office, WWF Mediterranean Program, WWF Adria (Kroatien/Slovakiet), WWF Bulgarien. WWF Danmark, WWF Tyskland WWF Grækenland, WWF Italien, WWF Polen, WWF Storbritannien, WWF Indien, WWF Fillippinerne, WWF Sydafrika og WWF Tyrkiet;

Projektets varighed

2018-2020

Projektets historik

Fish Forward 1 (2015-2017): Fact sheet Fish Forward 2015-2017 (English)


[1] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf
[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 3. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[3] UMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2017 Edition. Page 5; http://www.eumofa.eu/documents/20178/108446/The+EU+fish+market+2017.pdf

Share This