Fish Forward projektet 2018-2020

Fish Forward er et europæisk projekt, der skaber fokus på konsekvenserne af vores forbrug af fisk og skaldyr

Vores have er overfiskede. Men fisk er en vigtig kilde til mad, næring og indkomst for mere end 800 millioner mennesker, som hovedsageligt lever i udviklingslande. (1) EU er det største marked og den største importør af fisk og skaldyr i verden, og har et højere forbrug af fiskeprodukter importeret fra lande uden for EU  end af fisk fra fangst eller fiskeriopdræt indenfor EU. Derfor kan de europæiske forbrugere, virksomheder og myndigheder forandre forholdene på globalt plan ved at prioritere bægerdygtige fisk og skaldyr .

Det er årsagen til, at WWF og Enviromental Justice Foundation (EJF) samarbejder med partnere i Europa og udviklingslande. Sammen vil vi drive det europæiske marked og den globale fiskeri i en mere bæredygtig retning. Et bæredygtigt forbrug af fisk i Europa er nøglen til at drive global forandring.

17 Lande. 17 Partnere. 1 Projekt.

Det EU-støttede Fish Forward projekt skaber opmærksomhed omkring et bæredygtigt forbrug af fisk og skaldyr. Fish Forward ønsker at skabe en adfærdsændring blandt forbrugere og virksomheder i Europa. Det sker gennem øget synlighed og viden om konsekvenserne ved indkøb og forbrug af fisk og skaldyr. Europæisk forbrug af fisk og skaldyr har nemlig konsekvenser for mennesker og havmiljøer i både Europa og  udviklingslande.

Overfiskeri, illegalt fiskeri og klimaforandringer berører først og fremmest mennesker, som lever i udviklingslande, hvor størstedelen af de fisk, vi spiser, stammer fra. Når vi køber og importerer bæredygtig fisk og skaldyr gavner det både mennesker og natur overalt på kloden.

Projektets målsætninger:

At virksomheder og forbrugere frem mod 2020 tager ansvar og vælger bæredygtige fisk og skaldyr, hvilket bidrager aktivt til FN’s Verdensmål og en begrænsning af klimaforandringerne.

At myndighederne fremmer bæredygtigt fiskeri og -fiskeriforvaltning i sammenkoblingen med klimaforandringer og FN’s verdensmål ved at skabe lovgivningsrammerne, som muliggør en bedre implementering.

At producenter og lokale myndigheder i fem udviklingslande er involverede i bæredygtige processer og bidrager til at evaluere og monitorere bæredygtigt fiskeri.

Projektpartnere:

WWF Østrig (lead), ANP|WWF, Environmental Justice Foundation, WWF European Policy Office, WWF Mediterranean Program, WWF Adria (Kroatien/Slovakiet), WWF Bulgarien. WWF Danmark, WWF Tyskland WWF Grækenland, WWF Italien, WWF Polen, WWF Storbritannien, WWF Indien, WWF Fillippinerne, WWF Sydafrika og WWF Tyrkiet;

Projektets varighed

2018-2020

Projektets historik

Fish Forward 1 (2015-2017): Fact sheet Fish Forward 2015-2017 (English)


[1] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf
[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 3. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[3] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2017 Edition. Page 5; http://www.eumofa.eu/documents/20178/108446/The+EU+fish+market+2017.pdf