Påvirker klimaforandringer fisk?

Klimforandringer påvirker fiskeriet på globalt plan. Men de er mest skadelige for kystsamfundene i udviklingslandene.

Simone Niedermüller

Ekspert i havbeskyttelse, WWF

klimaforandringer truer fiskebestande

Har du nogensinde set billeder af et bleget koralrev? Al den farverige skønhed er væk. Og fiskene ligeså. Forsuring af havet dræber koraller. Og forsuring kommer primært som følge af optagelse af kuldioxid (CO2) fra atmosfæren. Døde koraller betyder færre ynglepladser og gemmesteder for babyfisk. Når revene kollapser, så mindsker det fiskebestandene og sætter fødevaresikkerheden i fare for de omkringliggende kystsamfund.

Klimaforandringer sætter pres på fiskebestandene, og det vil have vidtgående konsekvenser for produktionen, økosystemer, fiskeriaktiviteter, velfærd og i sidste ende menneskers liv. Det vil skabe ringe i vandene og også påvirke det bredere samfund og dets økonomi. [1]

uviklingslandene bliver ramt hårdest

Udviklingslandene er mest udsatte over for klimaforandringernes negative effekter på havfiskeriet. Mere end to-tredjedele af udviklingslandene er direkte eller indirekte afhængige af fisk fra deres egne fiskerier, som er deres vigtigste adgang til fisk og en afgørende proteinkilde [2]. Samtidig er udviklingslande også begrænsede i deres muligheder for at tilpasse sig effekterne af klimaforandringer.

Bæredygtig fisk hjælper

En reduktion i overfiskeriet vil øge fiskebestandens evne til at overkomme de negative effekter af klimaforandringer og dermed understøtte landenes klimatilpasning.

3 fakta om fisk & skaldyr og klimaforandringer

Fakta nr. 1

  • 50% 50%

Vi risikerer at have 50% færre fisk i det globale syd i 2050 kun på grund af effekterne af klimaforandringer. [3]

Fakta nr. 2

  • 25% 25%

En fjerdedel af alle arter i havet skal bruge koralrev for at overleve. Tropiske koralrev og tilhørende fauna kan gå tabt i løbet af dette århundrede. [4] Derudover fisker en fjerdedel af verdens kystfiskere på koralrev [5]. 

Fakta nr. 3

  • 70% 70%
Nogle af de små østater og udviklingslande risikerer at miste op til 70% af deres indtægter fra fiskeriet på grund af klimaforandringer [6]

OK, men hvad kan jeg gøre?

Køb bæredygtig fisk & skaldyr og giv bestandene den bedste mulighed for at overkomme effekterne af klimaforandringer.

Simone Niedermüller

Ekspert i havbeskyttelse, WWF

[1] Cheung, W. W. L., Reygondeau, G. & Frölicher, T. L. (2016) Large benefits to marine fisheries of meeting the 1.5°C global warming target. Science 354, 1591.
[2] Blasiak, R. et al. (2017) Climate change and marine fisheries: Least developed countries top global index of vulnerability. PLOS ONE 12, e0179632.
[3] Cheung, W. W. L. et al. (2013) Shrinking of fishes exacerbates impacts of global ocean changes on marine ecosystems. Nat. Clim. Change 3, 254–258
[4] Hughes, T. P. et al. (2018) Spatial and temporal patterns of mass bleaching of corals in the Anthropocene. Science 359, 80–83.
[5] The et al (2013) Global Estimate of the Number of Coral Reef Fishers. PLoS ONE 8, e65397.
[6] V. W. Y. Lam et al. 2016. Projected change in global fisheries revenues under climate changeSci. Rep. 6