Hvorfor er bæredygtig fisk & skaldyr gode for økonomien?

Hvis havet var en økonomi, ville det være den syvende største i verden. En bæredygtig udnyttelse af dets dyrebare ressourcer er forudsætningen for at vedligeholde og skabe ansvarlige job og virksomheder.

Axel Hein

Ekspert i havbeskyttelse, WWF Østrig

Det betaler sig, at tænke langsigtet

Fisk & skaldyr er blandt de mest handlede varer i verden. Fiskeri og akvakultur bidrager til økonomisk velstand og udvikling. Fiskeindustrien kan kun være økonomisk indbringende på lang sigt, hvis den frigør sig fra kortsigtet profittænkning. At vælge den bæredygtige vej frem er ikke kun nødvendigt – det vil også gavne os alle.

Bæredygtighed betyder ikke begrænsning

Bæredygtigt fiskeri betyder ikke nødvendigvis, at man skal fange færre fisk. Det handler om at fange den rigtige fisk i de rigtige mængder og lade andre fisk blive i havet. Det handler også om at bruge bæredygtige fiskeredskaber og teknikker, der ikke kun skal maksimere volumen. Langsigtet bevarelse af værdifulde havressourcer er selve grundlaget for økonomisk velstand.

Uudnyttet potentiale

Bæredygtig forvaltning af havenes fiskebestande kan øge det økonomiske overskud i en betydelig grad. Eksperter vurderer, at det uudnyttede potentiale ligger på ca. 83 milliarder USD. [1] Bedre forvaltning af havenes fiskebestande kan resultere i flere og mere højkvalitetsfisk.

Kampen mod piraterne

Ulovligt fiskeri er den 6. største form for global kriminalitet og udgør en værdi på ca. 36,4 milliarder USD om året [2]. Ulovligt fiskeri hænger ydermere ofte sammen med krænkelser af menneskerettighederne og forfærdelige arbejdsvilkår. [3]

Efterspørgsel skaber forandringer

Udover politisk vedtagne regler så er det erhvervslivet og private forbrugere, der former fremtiden for fiskeri-og akvakultursektorerne. En øget efterspørgsel efter bæredygtige produkter kan sætte skub i mere ansvarlige og bæredygtige fiskerier og akvakulturproduktion. Du kan være med til at brødføde verdens voksende befolkning og til at forbedre menneskerettighederne for de mennesker, der arbejder med fisk & skaldyr. Det kan du gøre ved at købe bæredygtige fisk.

3 fakta om fisk & skalddyr og økonomi

Fakta nr. 1

Den økonomiske værdi af kyst- og havmiljøer er i et konservativt estimat vurderet til at udgøre 2,5 billioner årligt.

Fakta nr. 2

1. USA, 2: Kina, 3. Japan, 4. Tyskland, 5. Frankrig, 6. Storbritannien 7. Havet 8. Brasilien, 9. Italien, 10. Rusland

Sammenligner man det samlede årlige marine bruttonationalprodukt med landes BNP, så ville havet være den 7. største økonomi i verden[4].

Fakta nr. 3

  • 23%

EU er verdens største importør af fisk & skaldyr. 23 procent af de globalt handlede fisk importeres til EU. [5] Halvdelen af EU’s import kommer fra udviklingslande og udgør 61 procent af den globale eksport. [6]

Ok, men hvad kan jeg gøre?

Den europæiske efterspørgsel efter bæredygtigt fanget tun har givet mere end 6.000 kystfiskere i Filippinerne en bedre indkomst. Samtidig er fiskebestandene blevet bevaret. Vælg bæredygtige fisk!

Joann Binondo

Programleder, WWF Filippinerne

[1] World Bank Group. 2015. The Sunken Billions Revisited. Progress and Challenges in Global Marine Fisheries. Page 2-3.
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Topics/Environment/Sunken%20Billions%20Revisited-web-2.pdf
[2] Global Financial Integrity. 2017. Transnational Crime and the Developing World. http://www.gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/
[3] Chantavanich et al 2016. Under the shadow: Forced labour among sea fishers in Thailand. Marine Policy 68:1-7
[4] Hoegh-Guldberg, O. et al. 2015. Reviving the Ocean Economy: the case for action – 2015. WWF International, Gland, Switzerland. Geneva. Page 12.http://wwf.panda.org/wwf_news/?244770/Ocean-wealth-valued-at-US24-trillion-but-sinking-fast
[5] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1.
http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf
[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).www.fao.org/news/story/en/item/214442/icode

Share This