Hvorfor er bæredygtig fisk og skaldyr gode for økonomien?

Hvis havet var en økonomi, ville det være den syvende største i verden. En bæredygtig udnyttelse af dets dyrebare ressourcer er forudsætningen for at vedligeholde og skabe ansvarlige job og virksomheder.

Axel Hein

Ekspert i havbeskyttelse, WWF.

Det betaler sig at tænke langsigtet

Fisk og skaldyr er blandt de mest handlede varer i verden. Fiskeri og opdræt af fisk bidrager til økonomisk velstand og udvikling. Fiskeindustrien kan kun være økonomisk indbringende på lang sigt, hvis den frigør sig fra kortsigtet profittænkning. At vælge den bæredygtige vej frem er ikke kun nødvendigt – det vil også gavne os alle.

Fang den rigtige fisk

Bæredygtigt fiskeri betyder ikke nødvendigvis, at fiskerne skal fange færre fisk. Det handler om at fange den rigtige fisk i de rigtige mængder og lade andre fisk blive i havet. Det handler også om at bruge bæredygtige fiskeredskaber og teknikker, der ikke kun sigter efter at fange flest mulige fisk. Langsigtet bevarelse af værdifulde havressourcer er selve grundlaget for økonomisk velstand.

Der er et stort potentiale

Bæredygtig forvaltning af havenes fiskebestande kan øge det økonomiske overskud i en betydelig grad. Eksperter vurderer, at det uudnyttede potentiale ligger på cirka 83 milliarder USD. [1] Bedre forvaltning af havenes fiskebestande kan sikre, at vi får flere fisk, som også er af bedre kvalitet.

Kampen mod piraterne

Ulovligt fiskeri er den 6. største form for global kriminalitet og udgør en værdi på cirka 36,4 milliarder USD om året [2]. Ulovligt fiskeri hænger desuden ofte sammen med krænkelser af menneskerettighederne og forfærdelige arbejdsvilkår. [3]

Efterspørgsel skaber forandringer

Udover politisk vedtagne regler så er det erhvervslivet og dig som privat forbrugere, der er med til at forme fremtiden for fiskeri og opdræt. En øget efterspørgsel efter bæredygtige produkter kan sætte skub i mere ansvarlige og bæredygtige fiskerier og opdræt. Du kan være med til at brødføde verdens voksende befolkning og til at forbedre menneskerettighederne for de mennesker, der arbejder med fisk og skaldyr. Det gør du, når du køber bæredygtige fisk.

3 fakta om fisk, skalddyr og økonomi

Fakta nr. 1

Den økonomiske værdi af kyst- og havmiljøer er vurderet til at udgøre 2,5 billioner årligt.

Fakta nr. 2

Fiskeri er den 7. største økonomi

Sammenligner du det samlede årlige marine bruttonationalprodukt med landes BNP, så er havet den 7. største økonomi i verden[4].

Fakta nr. 3

  • 23% 23%

EU er verdens største importør af fisk og skaldyr. 23 procent af de fisk, der bliver handlet globalt, bliver importeret til EU. [5] Halvdelen af EU’s import kommer fra udviklingslande og udgør 61 procent af den globale eksport. [6]

Ok, men hvad kan jeg gøre?

Den europæiske efterspørgsel efter bæredygtigt fanget tun har givet mere end 6.000 kystfiskere i Filippinerne en bedre indkomst. Samtidig er fiskebestandene blevet bevaret. Vælg bæredygtige fisk!

Joann Binondo

Programleder, WWF.

[1] World Bank Group. 2015. The Sunken Billions Revisited. Progress and Challenges in Global Marine Fisheries. Page 2-3.
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Topics/Environment/Sunken%20Billions%20Revisited-web-2.pdf
[2] Global Financial Integrity. 2017. Transnational Crime and the Developing World. http://www.gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/
[3] Chantavanich et al 2016. Under the shadow: Forced labour among sea fishers in Thailand. Marine Policy 68:1-7
[4] Hoegh-Guldberg, O. et al. 2015. Reviving the Ocean Economy: the case for action – 2015. WWF International, Gland, Switzerland. Geneva. Page 12.http://wwf.panda.org/wwf_news/?244770/Ocean-wealth-valued-at-US24-trillion-but-sinking-fast
[5] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1.
http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf
[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).www.fao.org/news/story/en/item/214442/icode