Hvorfor er bæredygtigt producerede fisk og skaldyr godt for ligestilling mellem kønnene?

Vi opfatter Fiskeri som et mandsdomineret erhverv. Men kvinder er faktisk ofte erhvervets rygrad og en helt nødvendig arbejdskraft i hele forsyningskæden.

Elisabeth Kiørboe

Senior Programleder, WWF

Fisk og skaldyr er også kvinders business

Stærke mænd, der hiver tunge net op af havet, er det stereotype billede, vi har af fiskerisektoren. Men det billede er kun en del af virkeligheden. Vi tror, at fiskeri udføres af mænd, men millioner af kvinder arbejder i fiskeriet. Faktisk udgør kvinder halvdelen af arbejdsstyrken i fiskeri- og opdrætsindustrien på verdenplan. Og ser vi udelukkende på opdræt, udgør kvinder hele 90 procent af arbejdsstyrken globalt. [1]

Kvinderne er usynlige

På trods af kvinders essentielle arbejde og involvering i fiskeri og opdræt er de ofte usynlige i industrien. De er overrepræsenteret i lavt-uddannede, lavt-betalte og lavt-profilerede positioner. [1] For eksempel arbejder mange kvinder med forarbejdning af fisk og skaldyr, og altså ikke med fangst-relaterede opgaver. Og at arbejde i forarbejdningssektoren betyder ringere arbejdsvilkår og lavere løn.  Så mænd og kvinder har ikke samme rettigheder, lønninger og muligheder inden for fiskeri- og opdræt. 

Ligestilling er bæredygtigt

I de fleste dele af verden er fiskeri- og opdrætsindustrien ikke særlig optaget af ligestilling mellem mænd og kvinder. For at forbedre situationen og opnå fremskridt inden for ligestilling, er det essentielt at industrien aktivt støtter lige muligheder, lige rettigheder og lige adgang til deltagelse for både kvinder og mænd.

Der er flest mænd tilstede i fiskeriorganisationer og til deres arrangementer, derimod bliver kvinder alt for ofte udelukket fra det rum, hvor beslutninger bliver taget. Ikke desto mindre er rigtig mange kvinder verden over engageret i finansiering af fiskeri- og opdrætsproduktion og i handlen med bæredygtig produceret fisk & skaldyr.

3 fakta om ligestilling inden for fiskeri og opdræt

Fakta nr. 1

  • 90% 90%
90 procent af de mennesker, som er beskæftiget i forarbejdning af fiskeri- & opdrætsprodukter er kvinder. [1]

Fakta nr. 2

  • 20% 20%
Omkring 20 procent af arbejdere beskæftiget indenfor fiskeri er kvinder. [1]

Fakta nr. 3

  • 50% 50%
Kvinder repræsenterer på verdensplan halvdelen af arbejdsstyrken indenfor fiskeri & opdrætsindustrien (inklusiv forarbejdning og andre typer servicejobs), men de har ikke samme rettigheder, lønninger og muligheder som deres mandlige kolleger. [1]

Ok, så hvad kan jeg gøre ved det?

Hvis du ejer en restaurant eller er indkøber i engros eller detailhandlen for fisk og skaldyr, bør du hos dine underleverandører efterspørge ansvarligt producerede produkter, som sikrer retfærdige arbejdsbetingelser og lige muligheder for både kvinder og mænd.

Elisabeth Kiørboe

Senior Programleder, WWF Verdensnaturfonden

[1] Monfort, 2015. The Roel pf Women in the Seafood Industry. GLOBEFISH Research Programme Vol 119, Rome, FAO 67 pp. www.fao.org/3/a-bc014e.pdf