Hvordan gør bæredygtige fiskemetoder en forskel?

Nogle fiskemetoder er mindre skadelige for miljøet end andre.

Axel Hein

Ekspert i havbeskyttelseMarine, WWF Østrig

Indirekte effekter

Fiskeudstyr kan gøre utilsigtet eller tilfældig skade på havbunden og det marine dyreliv. Nogle fiskemetoder kan endda gøre uoprettelig skade på miljøet og ødelægge vigtige marine leveområder. Andre fiskemetoder har en udfordring med bifangst, som kan skubbe hele arter mod total udryddelse. Et eksempel på dette er Vaquita-marsvinet, som nu er det mest sjældne havpattedyr i verden[1].

Innovative løsninger og beskyttede havområder

Nye innovative fiskeredskaber, der er til at betale og som er skånsomme mod havets biodiversitet og økosystemer, er derfor vigtige i kampen for sunde havmiljøer. Ydermere kan beskyttede havområder give havdyr et vigtigt helle og understøtte udviklingen af sunde fiskebestande, hvis de er velplanlagte og fuldt gennemførte.

Samtidig er det en vigtig del af løsningen, at inddrage både mænd og kvinder fra kystsamfundene i udviklingslande i planlægningen og implementeringen af bæredygtig og fælles fiskeriforvaltning.

3 fakta om bæredygtigt fiskeri

Fakta nr. 1

  • 60%

Mens bundtrawlfiskeriet lander mindre end 25% af de globale landinger af fisk til forbrug, udgør det næsten 60% af det samlede globale udsmid af døde fisk, som ikke bruges. Det er jo ikke vejen frem, og derfor har vi brug for innovative løsninger, som øger udvalget af bæredygtige fiskeredskaberne [2].

Fakta nr. 2

  • 25%

25% af alle landede fisk bliver fanget med fiskeriudstyr, som kystfiskere bruger.

Fakta nr. 3

  • 46%

Såkaldt spøgelsesudstyr, som er mistede eller forladte fiskeredskaber, udgør et kæmpe problem for fiskebestande og havpattedyr. Det udgør dødsfælder for mange bestande og det forsvinder ikke af sig selv. I Brasilien stammer 46 % af al affald i havet fra fiskerirelaterede vragrester.

Ok, men hvad kan jeg gøre?

Hold øje med anbefalingerne i din lokale WWF Fiskeguide!

Axel Hein

Ekspert i havbeskyttelse, WWF Østrig

[1] Jaramillo-Legoreta et al (2016) Passive acoustic monitoring of the decline of Mexico’s critically endangered vaquita. Conservation Biology https://doi.org/10.1111/cobi.12789
[2] Cashion et al 2018 Reconstructing global marine fishing gear use: Catches and landed values by gear type and sector. Fisheries research 206:57-64
[3] Reference Macfadyen et al 2009. Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear. UNEP Regional Seas Reports and Studies, No. 185; FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 523. Rome, UNEP/FAO. 2009. 115p http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/i0620e/i0620e.pdf

Share This