Hvordan gør bæredygtige fiskemetoder en forskel?

Nogle fiskemetoder er mindre skadelige for miljøet end andre.

Axel Hein

Ekspert i havbeskyttelseMarine, WWF.

Fiskeudstyr kan gøre stor skade

Fiskeudstyr kan gøre utilsigtet eller tilfældig skade på havbunden og det marine dyreliv. Nogle fiskemetoder kan endda gøre uoprettelig skade på miljøet og ødelægge vigtige marine leveområder. Andre fiskemetoder har en udfordring med bifangst, som kan skubbe hele arter mod total udryddelse. Et eksempel på det er Vaquita-marsvinet, som nu er det mest sjældne havpattedyr i verden[1].

Der skal Innovative løsninger til

Nye innovative fiskeredskaber, der er til at betale, og som er skånsomme mod havets biodiversitet og økosystemer, er derfor vigtige i kampen for sunde havmiljøer. Desuden kan beskyttede havområder give havdyr et vigtigt helle og hjælpe med til, at vi får sunde fiskebestande, hvis de er velplanlagte og fuldt gennemførte.

Samtidig er det en vigtig del af løsningen, at inddrage både mænd og kvinder fra kystsamfundene i udviklingslande i både planlægning og implementering af bæredygtig og fælles fiskeriforvaltning.

3 fakta om bæredygtigt fiskeri

Fakta nr. 1

  • 60% 60%

Mens bundtrawlfiskeriet fanger mindre end 25 procent af de globale fangster af fisk til forbrug, står det til gengæld for  næsten 60 procent af det samlede globale udsmid af døde fisk, som ikke bliver brugt. Det er ikke vejen frem, og derfor har vi brug for innovative løsninger, som øger udvalget af bæredygtige fiskeredskaberne [2].

Fakta nr. 2

  • 25% 25%

25 procent af alle fangede fisk bliver fanget med fiskeriudstyr, som kystfiskere bruger.

Fakta nr. 3

  • 46% 46%

Såkaldt spøgelsesudstyr, som er mistede eller forladte fiskeredskaber, udgør et kæmpe problem for fiskebestande og havpattedyr. Det udgør dødsfælder for mange bestande, og det forsvinder ikke af sig selv. I Brasilien stammer 46 procent af al affald i havet fra fiskerirelaterede vragrester.

Ok, men hvad kan jeg gøre?

Hold øje med anbefalingerne i din lokale WWF Fiskeguide!

Axel Hein

Ekspert i havbeskyttelse, WWF.

[1] Jaramillo-Legoreta et al (2016) Passive acoustic monitoring of the decline of Mexico’s critically endangered vaquita. Conservation Biology https://doi.org/10.1111/cobi.12789
[2] Cashion et al 2018 Reconstructing global marine fishing gear use: Catches and landed values by gear type and sector. Fisheries research 206:57-64
[3] Reference Macfadyen et al 2009. Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear. UNEP Regional Seas Reports and Studies, No. 185; FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 523. Rome, UNEP/FAO. 2009. 115p http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/i0620e/i0620e.pdf