Как помагат устойчивите риболовни методи?

„Някои риболовни методи са по-малко разрушителни за околната среда отколкото други“.

Аксел Хайн

експерт опазване на океаните и моретата, WWF Австрия

Косвено въздействие

Риболовните приспособления могат неволно или непредвидено да навредят на морското дъно и морските обитатели. Някои риболовни практики дори могат да предизвикат необратими щети на околната среда и да унищожат важни морски местообитания. Други практики пък могат да доведат до съпътстващ риболов на морски обитатели и да доведат видове до ръба на изчезването. Такъв е случаят с калифорнийската морска свиня (Вакита/Vaquita) , която в момента е най-рядко срещаният морски бозайник в света. [1]

Иновативни решения и морски защитени територии   

Новите и достъпни риболовни приспособления, които намаляват щетите върху морското биоразнообразие и екосистеми, са от особена важност за поддържането на устойчиви морета и океани. Добре планираните и напълно прилагани морски защитени територии играят важна роля за осигуряването на убежища на морските обитатели и за поддържането на здрави рибни запаси.

Друго обещаващо решение е да включим дребните риболовци от развиващите се страни в планирането и прилагането на устойчиво управление на риболова.

3 факта за устойчивия риболов

факт #1

  • 60% 60%

Докато дънните тралове носят по-малко от 25% от световния улов, те са отговорни за почти 60% от изхвърления улов в глобален мащаб. Ето защо се нуждаем от нови решения – да увеличим избирателността на риболовните приспособления. [2]

факт #2

  • 25% 25%
25% от целия улов в света идва от малки риболовни приспособления. [2]

факт #3

  • 46% 46%
Изгубените или изоставените в морето риболовни приспособления представляват голям проблем за рибните запаси и морските обитатели. Тези приспособления представляват смъртоносен капан за морските обитатели години наред.

В Бразилия, например, 46% от отпадъците в морето са останки от риболовни приспособления. [3]

Как можем да помогнем?

„Обръщайте внимание на препоръките в Рибния буквар на WWF във вашата страна!“

Аксел Хайн

експерт опазване на океаните и моретата, WWF Австрия

[1] Jaramillo-Legoreta et al (2016) Passive acoustic monitoring of the decline of Mexico’s critically endangered vaquita. Conservation Biology https://doi.org/10.1111/cobi.12789
[2] Cashion et al 2018 Reconstructing global marine fishing gear use: Catches and landed values by gear type and sector. Fisheries research 206:57-64
[3] Reference Macfadyen et al 2009. Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear. UNEP Regional Seas Reports and Studies, No. 185; FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 523. Rome, UNEP/FAO. 2009. 115p http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/i0620e/i0620e.pdf