Полезната риба – устойчива риба за околната среда, хората и развиващите се страни

Съфинансиран от ЕС проект за по-екологична, социална и икономическа устойчивост на консумацията на риба и морски дарове – за Европейската година за развитие.

През 2015 година WWF започна осъществяването на амбициозен проект в 11 страни-членки на Европейския съюз. Той е насочен към информиране на потребителите относно екологичните и социалните последствия, които има тяхното потребление на риба. Не трябва да забравяме, че рибните запаси в моретата ни са прекомерно експлоатирани.

С 23%[1] от общия дял ЕС е основният вносител на риба и морски дарове в света. Половината от това количество[2] идва от развиващи се страни. Риболовът и рибовъдството оказват пряко въздействие върху намаляването на бедността и върху продоволствената сигурност на повече от 800 милиона души. [3]

Кампания ще покаже как нашето потребление на риба може да промени света, как всеки потребител може да допринесе за изграждането на една по-отговорна глобална икономика за хората и за природата, купувайки независимо и съзнателно устойчиви продукти.

Стълбове, на които се основава проектът

  • Повишаване осведомеността на потребителите относно необходимостта да пазаруват устойчиво
  • Представяне на условията на живот на риболовните общности в развиващите се страни чрез разглеждане на множество конкретни случаи
  • Мотивация и съвети към сектора на търговия на дребно да използва устойчиво и отговорно добити морски стоки в продуктовия си асортимент
  • Насърчаване на създаването и прилагането на закони и насоки, подкрепящи законосъобразното, устойчиво и отговорно производство на морска храна
  • Осъществяване на научни изследвания

Страни, участващи в проекта:

България, Германия, Франция, Гърция, Италия, Хърватия, Австрия, Португалия, Румъния, Словения, Испания

 

Продължителност на проекта:

Януари 2015 – декември 2017

 

Изпълнение на проекта:

WWF

Управление и координация на проекта:

WWF-Австрия

Финансиране:

WWF със съфинансиране от ЕС

покажи бележките към тази статия

[1] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1; http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 3. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[3] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

WWF Austria

WWF Austria

MedPO Office

WWF Bulgaria

WWF Portugal

WWF Portugal

WWF Germany

WWF Germany

WWF Croatia

WWF Croatia

WWF Slovenia

WWF Slovenia

WWF Greece

WWF Greece

WWF Romania

WWF Romania

WWF Italy

WWF Italy

WWF Spain

WWF Spain

WWF France

WWF France