Защо устойчивата морска храна е добра за… околната среда?

Устойчивият риболов и устойчивите аквакултури влияят положително върху видовете и околната среда, а освен това носят реални ползи на нас, хората.

Неустойчивият риболов застрашава видовете и тяхната естествена среда. В продължение на векове световният океан е смятан за неизчерпаем източник на риба и морски дарове, но днес знаем, че над ¾ от рибните запаси на планетата са напълно или прекомерно експлоатирани[1]. Резултатът – видове, като тихоокеанския червен тон (Thunnus orientalis) и рибата меч, са силно застрашени и в момента броят им е рекордно нисък. [2]

Други морски видове като китове, делфини и костенурки не са цел на риболова, но често умират при съпътстващия улов – непреднамерен страничен ефект на риболова и една напълно безсмислена смърт. Това е огромен проблем, 40% от световния улов се състои от съпътстващ улов.[3]

Устойчивото рибарство води до значително възстановяване на рибните запаси и местообитанията. Милиони зависят от рибарството като източник на доходи и прехрана. Празните морета означават празни стомаси и празни джобове. Като купуваме устойчиво произведена морска храна, помагаме на рибата, на природата и на хората, които зависят от рибарството.

покажи бележките към тази статия

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 7; http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf [2] WWF Factsheet. 2014. Current Situation of Pacific Bluefin Tuna and Stock Management. http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/pacific_bluefin_tuna_factsheet.pdf [3] DAVIES RWD, et al. Defining and estimating global marine fisheries bycatch. Marine Policy (2009), doi:10.1016/j.marpol.2009.01.003; http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?160861/Defining-and-estimating-global-marine-fisheries-bycatch