Риболовните методи – въпрос на интелигентност

По-интелигентни риболовни методи намаляват случайния, съпътстващ улов и повишават ефективността на риболова

По-малко съпътстващ улов – риба и други морски видове, които не представляват интерес за риболовците, но са попаднали случайно в техните мрежи и на куките им, означава повече икономически използваем улов, по-стабилни рибни запаси и по-здрави морета, или казано с две думи: устойчив риболов.

Сред видовете, засегнати масово от съпътстващия улов са морските костенурки. Стотици хиляди от тях загиват в мрежите година след година. [1] Един от начините да се избегне това е използването на така нареченото „устройство за отсяване на костенурки” (TED – turtle excluder device) при траловете. То представлява своеобразен прозорец за бягство за едрите морски влечуги. Приспособлението е като решетка, която пропуска риба и морски дарове в мрежата, но костенурките не могат да преминат през него, а вместо това изплуват извън трала през отвор в горната част на мрежата. В Мозамбик от 2005 година насам задължителното използване на TED е регламентирано със закон и спасява близо 5000 костенурки всяка година.

Друга разработка в полза на костенурките са обърнатите куки. Те трябва да се използват вместо обикновените J-образни на парагадите за тон. В рамките на уникален пилотен проект WWF изпробва новите куки с участието на 1300 риболовци за период от четири години. Резултатът беше изумителен – съпътстващият улов на костенурки беше намален с 90%.[2]

Това далеч не са единствените нови разработки в тази област. Благодарение на организираното от WWF международно състезание за „умни устройства” през последните години бяха разработени много методи, които увеличават размера на улова за всеки от целевите видове и същевременно намалят значително съпътстващия улов.

Едно от тези изобретения се нарича „Super Polyshark”. Учени от Флорида са разработили пелети, които при разтварянето си във вода освобождават отблъскваща акулите миризма, но иначе са напълно безвредни и биоразградими. Те се поставят в стръвта, преди тя да бъде закачена на куките на парагадите. При първоначалните изпитания са уловени със 71% по-малко акули, отколкото при използването на предишната стръв.[3]

Тези примери показват, че съпътстващия улов всъщност може да бъде избегнат. Сега от риболовните флотилии зависи дали ще въведат тези и други подобни методи. Потребителите сме движеща сила в този процес и от нас зависи да купуваме само продукти, добити чрез устойчив риболов.

покажи бележките към тази статия

[1] WWF Factsheet on Bycatch. http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/?166941/Bycatch-Factsheet [2] WWF Article. Fishing Technology That’s Letting Turtles Off the Hook. Bycatch Initiative: Eastern Pacific Programme. http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/peru/?143981/Fishing-Technology-Thats-Letting-Turtles-Off-the-Hook [3] WWF International Smart Gear Competition. https://www.worldwildlife.org/initiatives/international-smart-gear-competition