Защо устойчивата морска храна е полезна за хората?

„Един на всеки десет души зависи от морската храна, било за консумация или за търговия. Няма да има бъдеще за хората ако не използваме устойчиво ценните океански ресурси“.

Симоне Нидермюлер

експерт опазване на океаните и моретата, WWF Австрия

Морската храна е питателна

Рибата е ценен източник на белтъчини. Една порция риба осигурява около 50-60% от препоръчителния дневен прием на протеини. Рибата съставлява, а в някои случаи и надвишава, половината от целия прием на животински белтъчини в някои развиващи се региони по света.  [1]

Към 2013 г. рибата съставлява около 17% от животинските протеини и 6.7% от всички протеини, които хората по света консумират. Рибата е незаменим източник на храна за повече от 3.1 милиарда души, като им доставя 20% от приема на животински белтъчини. [1]

Морската храна е по джоба на хората

При липса на богата на белтъчини храна рибата често представлява достъпен източник на животински белтъчини, който е по джоба на мнозина. Това важи най-вече за хората с по-ниски доходи в развиващите се страни. [1]

Морската храна е здравословна 

Морската храна подпомага развитието при децата и влияе положително върху здравето на хората от всички възрасти. Тя значително допринася за диетата на милиарди хора в райони, където достъпа до храна нерядко може да е проблем. Рибата представлява източник на висококачествени белтъчини, полезни мастни киселини, витамини и минерали (като витамин А, йод, цинк и желязо). Освен това морската храна е вкусна и осигурява разнообразна диета. [2]

Морската храна е източник на доходи

Риболовът и бързо растящото производство на аквакултури осигуряват милиони работни места по снабдителната верига. Общо 56,6 милиона мъже и жени за заети в първичния икономически сектор на улов и отглеждане на аквакултури. Освен това милиони хора работят в преработвателния сектор и в продажбата на морска храна. [3]

Морската храна е култура 

Рибата е сравнително евтин източник на белтъчини в много развиващи се страни, но също така може да е предпочитаният избор като част от местните и традиционни рецепти. [1]

Риболовният сектор допринася за развитието на различни култури и общества, както и за поддържането на определен начин на живот. За много крайбрежни общности риболовният сектор играе важна роля не само като източник на храна, но и като важна част от техните церемонии и традиции. [4]

3 факта за морската храна и хората

факт #1

  • 12% 12%
Риболовът и отглеждането на аквакултури са препитание за около 12% от световното население. [3]

факт #2

  • 98% 98%
98% от работещите в риболовния и рибовъдния сектор са от развиващите се страни. [5]

факт #3

Недостигът на микроелементи засяга милиони хора на планетата. В световен мащаб повече от 250 милиона деца са изложени на риск от недостиг на витамин А. [6] Приемът на повече морска храна може да подобри тяхното здраве.

Как можем да помогнем?

„Устойчивата морска храна е полезна за нашето здраве, за икономическото ни благосъстояние, както и за поминъка на голяма част от световното население. Не яжте риба всеки ден! Наслаждавайте ѝ се като на деликатес, когато имате други здравословни алтернативи! Разнообразявайте избора си и купувайте сертифицирана морска храна!“

Симоне Нидермюлер

експерт опазване на океаните и моретата, WWF Австрия

[1] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 71. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[2] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 70. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[3] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 33. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[4] Cisneros-Montemayor et al. (2016) A Global Estimate of Seafood Consumption by Coastal Indigenous People.
[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 33. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[6] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 152. http://www.fao.org/fishery/sofia/en