Проектът „Полезната риба“ 2018-2020

Проект, работещ за повишаване на осведомеността относно социалното и екологичното влияние на потреблението на риба

Рибата в моретата и океаните е на изчерпване. Рибата обаче е основен източник на храна, хранителни вещества и поминък за над 800 милиона души по света [1]  – основно в развиващи се държави. [2] Европейският съюз е най-големият пазар и вносител на морска храна в света, като по-голямата част от потребяваните продукти са внос от трети страни, извън ЕС, а не местен улов или аквакултури. [3] Това прави ролята на европейските потребители и търговци изключително важна за постигане на промяна в световен мащаб.

WWF и Фондацията за екологична справедливост (EJF) се обединяват заедно с партньори от Европа и развиващите се страни, за да реализират промяна в посока по-устойчиво бъдеще на европейския пазар и използването на световните рибни ресурси. Отговорният избор и потребление на морска храна може да бъде двигател на промяна в световен мащаб.

17 държави. 17 партньори. 1 проект.

Проектът „Полезната риба“ е съфинансиран от Европейския съюз и работи за повишаване на осведомеността за устойчивото потребление на риба и морска храна. Проектът се стреми да постигне промяна в потребителското поведение и навици, както и промени в политиките за доставки на търговците. Целта е тези промени да се осъществят на база повишените осведоменост и разбиране относно ефектите на потреблението и доставките върху хората и океаните в развиващите се страни и в Европа.

Свръхуловът, нелегалния риболов и климатичните промени оказват влияние върху хората в развиващите се страни, откъдето обаче идва и повечето риба, която консумираме. Изборът и доставките на устойчива морска храна имат положителен ефект върху хората, които зависят от този ресурс, както и върху природата по света.

Цели на проекта

До 2020 г. потребителите и предприятията в Европа отговорно избират устойчива морска храна, като по този начин допринасят за реализирането на Глобалните цели за устойчиво развитие, мерките срещу климатичните промени и адаптацията към тях.

Институциите предприемат действия по по-добро прилагане на съществуващите законови норми, както и по популяризиране на устойчивото управление на рибните ресурси и взаимовръзките на този отрасъл с климатичните промени и Глобалните цели за устойчиво развитие.

Производителите и институциите в 5 развиващи се страни ще бъдат въвлечени в процеси по ангажиране на различни заинтересовани страни, както и оценки на устойчивостта на морската храна.

Партньори по проекта

 

WWF Австрия (координатор), ANP/WWF Португалия, EJF (Фондация за екологична справедливост), WWF EPO (Европейски офис), WWF MedPO – Програмен офис за Средиземноморието, WWF Adria – Адриатически регион (Хърватия и Словения), WWF България, WWF Дания, WWF Германия, WWF Гърция, WWF Италия, WWF Полша, WWF Обединено кралство, WWF Индия, WWF Филипини, WWF Южна Африка, WWF Турция

Срок на проекта

2018-2020

Предишен проект:

Полезната риба (2015-2017):

Fact sheet Fish Forward 2015-2017

Fact sheet Fish Forward 2015-2017 (English)


Източници:

[1] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf
[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 3. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[3] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2017 Edition. Page 5; http://www.eumofa.eu/documents/20178/108446/The+EU+fish+market+2017.pdf