Projekt Fish Forward 2018-2020

Vseevropski projekt ozaveščanja o socialnih in okoljskih vplivih porabe rib

V naših morjih je vse manj rib. Hkrati so ribe ključni vir hrane in dohodka za več kot 800 milijonov ljudi [1] – večinoma živečih v državah v razvoju. [2] EU je največje tržišče in uvozi največ ribiških proizvodov na svetu. Povečano porabo rib zadovoljujemo z uvozom večinoma iz držav, ki niso članice EU, in ne z ulovom v EU ali ribogojno proizvodnjo. [3] Zato lahko evropski potrošniki, podjetja in institucije pripomorejo k spremembam na globalni ravni.

Zato sta se WWF in EJF povezala s partnerji v Evropi in v državah v razvoju – da bi evropski trg in svetovni ribolov obrnili v bolj trajnostno smer. Odgovorna izbira ribiških proizvodov v Evropi je gonilna sila za globalna spremembe.

17 držav. 17 partnerjev. 1 projekt.

Projekt Fish Forward, sofinanciran s strani EU, spodbuja zavedanje o trajnostni potrošnji ribiških proizvodov. Fish Forward želi doseči spremembo vedenja potrošnikov in podjetij v Evropi na podlagi večje ozaveščenosti in poznavanja posledic uživanja ribiških proizvodov in njihovega izvora ter posledic, ki jih ima njihova izbira na ljudi in morja v državah v razvoju, pa tudi v Evropi.

Prekomerni ribolov, nezakonit ribolov in podnebne spremembe večinoma prizadenejo ljudi, ki živijo v državah v razvoju, od koder prihaja tudi večina rib, ki jih pojemo. Izbira in pridobivanje trajnostnih ribiških proizvodov koristi tako ljudem kot naravi po vsem svetu.

Cilji projekta:

Do leta 2020 potrošniki in podjetniški sektor v Evropi prevzamejo odgovornost z izbiro trajnostnih ribiških proizvodov in dejavno prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja (SDGs), blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Institucije spodbujajo trajnostno upravljanje ribištva in povezujejo boj proti podnebnim spremembam in doseganje SDGs za boljše izvajanje obstoječih pravnih okvirov.

Proizvajalci in lokalni državni organi v petih državah v razvoju bodo vključeni v procese vključevanja zainteresiranih strani in ocene trajnosti pridobivanja ribiških proizvodov.

Projektni partnerji:

 

WWF Austria (vodilni partner), ANP|WWF, Environmental Justice Foundation, WWF European Policy Office, WWF Mediterranean Program, WWF Adria (Hrvaška/ Slovenija), WWF Bulgaria, WWF Denmark, WWF Germany, WWF Greece, WWF Italy, WWF Poland, WWF United Kingdom, WWF India, WWF Philippines, WWF South Africa, in WWF Turkey.

Trajanje projekta:

2018-2020

Predhodnik projekta:

Fish Forward 1 (2015-2017): Fact sheet Fish Forward 2015-2017 (English)


Viri:
[1] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf
[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 3. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[3] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2017 Edition. Page 5; http://www.eumofa.eu/documents/20178/108446/The+EU+fish+market+2017.pdf