Kako trajnostna morska hrana doprinese k Ciljem trajnostnega razvoja?

Več kot 800 milijonov ljudi je odvisnih od rib (hrana in vir prihodkov). Družine v državah v razvoju imajo neposredne koristi, ko državljani Evrope izbirajo trajnostne proizvode.

Martina Šubašić

vodja projekta Fish Forward na Hrvaškem in v Sloveniji, WWF Adria

Mi smo CTR

Globalni “poslovni načrt za planet” je leta 2015 podpisalo 193 državnih predstavnikov. [1]  Tekom naslednjih 15 let program za trajnostni razvoj našega planeta postavlja 17 ciljev, katerih namen je ustvariti globalno ravnovesje med naravnim okoljem, gospodarsko rastjo in blaginjo ljudi.

Cilji trajnostnega razvoja (https://sustainabledevelopment.un.org) pozivajo vlade, podjetja in državljane, da prevzamejo akcijo in naredijo do leta 2030 boljši svet.

Mi smo ocean

Trajnostna gospodarska rast, družbeni razvoj in varovanje okolja so v srcu Agende. Hkrati so oceani ključnega gospodarskega, družbenega in ekološkega pomena.

Če bi bili oceani gospodarstvo, bi bili sedmo največje gospodarstvo na svetu. [2] Morska hrana zagotavlja hrano in prihodek več kot 800 milijonom ljudi, od katerih večina živi v državah v razvoju.  [3] Evropa je največji svetovni uvoznik rib in zato je Evropa gonilo sprememb. [4]

Oceani so življenje

Tvoja izbira morske hrane ima velik učinek na oceane in ljudi, ki so od njih odvisni. Odgovorna izbira ribe lahko prispeva k zmanjšanju revščine in lakote. Pripomore lahko k ustreznim delovnim pogojem, enakosti spolov in odgovorni in vzdržni gospodarski rasti. Navsezadnje pomaga varovati podnebje, življenje pod vodo in na kopnem.

Vlade, podjetja in prebivalci morajo odigrati svojo vlogo. Vsi mi smo CTR.

3 dejstva o morski hrani in CTR

dejstvo #1

Ribe so blago s katerim države v razvoju največ trgujejo, veliko več kot s kavo, sladkorjem in bananami. [5]

dejstvo #2

  • 98% 98%
98 odstotkov zaposlenih v ribiškem sektorju prihaj aiz držav v razvoju. [6]

dejstvo #3

  • 9
Trajnostna morska hrana prispeva k 9-im od 17-im CTR: 1 (odprava revščine), 2 (odprava lakote), 5 (enakost spolov), 8 (dostojno delo in gospodarska rast), 12 (odgovorna poraba in produkcija), 13 (podnebni ukrepi), 14 (življenje v vodi), 15 (življenje na kopnem), 17 (partnerstvo za doeganje ciljev)

Ok, ampak kaj lahko naredim jaz?

Tvoja izbira morske hrane ima velik vpliv na trajnostni razvoj po svetu. Prispeva k doseganju vsaj devetih ciljev CTR.

Danijel Kanski

vodja morskega programa, WWF Adria

[1] UN (United Nations). 2015. Resolution adopted by the General Assembly. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
[2] Ocean Health Index. 2018. The Blue Economy and Ocean Health: Part 1 – Building a Blue Economy. http://www.oceanhealthindex.org/news/building-the-blue-economy
[3] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 32. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[4] European Commission. 2016. The EU fish market – 2016 edition. https://ec.europa.eu/fisheries/eu-fish-market-2016-edition_en
[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 61 http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[6] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 33. http://www.fao.org/fishery/sofia/en