W jaki sposób ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów lub hodowli przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ?

Ponad 800 mln ludzi jest zależnych od połowów jako źródła pożywienia i utrzymania. Rodziny w krajach rozwijających się wiele skorzystają, jeśli Europa wybierze zrównoważoną żywność pochodzenia morskiego.

Joann Binondo

Kierownik projektu, WWF Filipiny

To my jesteśmy Celami Zrównoważonego Rozwoju

Ogólnoświatowy „business plan dla planety” został podpisany przez 193 głowy państw w 2015 roku. [1] W okresie kolejnych 15 lat uzgodniony plan reform zrównoważonego rozwoju naszego świata wyznaczył 17 celów zmierzających do stworzenia globalnej równowagi między środowiskiem naturalnym, wzrostem gospodarczym i dobrostanem ludzi.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (https://sustainabledevelopment.un.org) wzywają rządy państw, korporacje i obywateli do podejmowania działań, aby świat stał się lepszym miejscem do roku 2030.

Jesteśmy oceanem

Zrównoważony wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochrona środowiska naturalnego stanowią sedno przyjętego planu reform. Jednocześnie, nasze oceany są kluczowym zasobem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym.

W aspekcie ekonomii, ocean byłby siódmą co do wielkości gospodarką świata. [2] Ryby zapewniają pożywienie i dochody dla ponad 800 milionów ludzi, z których większość mieszka w krajach rozwijających się. [3] Europa jest największym importerem ryb na świecie i dlatego jest siłą napędową zmian. [4]

Ocean równa się życie

Twój wybór żywności pochodzenia morskiego ma ogromny wpływ na oceany i na ludzi, których byt uzależniony jest od oceanów. Odpowiedzialny wybór ryb może prowadzić do redukcji ubóstwa i głodu. Może promować godne warunki pracy, równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz zrównoważony wzrost gospodarczy. Może też pomóc w ochronie klimatu oraz życia pod wodą i na lądzie.

Ważną rolę do odegrania mają władze, korporacje i obywatele. Wszyscy jesteśmy Celami Zrównoważonego Rozwoju.

3 fakty na temat żywności pochodzenia morskiego i Celów Zrównoważonego Rozwoju

fakt nr 1

39 mld USD eksportu netto (=39 000 000 000 $)
Ryba jest najpopularniejszym przedmiotem handlu z krajów rozwijających się i zdecydowanie przebija pod względem ilości importowaną kawę, cukier i banany. [5]

fakt nr 2

  • 98% 98%
98% pracowników sektora żywności pochodzenia morskiego pochodzi z krajów rozwijających się. [6]

fakt nr 3

  • 12% 12%
Rybołówstwo zapewnia środki do życia ok. 12% światowej populacji ludzi. [5]

OK, ale co ja mogę zrobić?

Twój wybór ryb ma istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Przyczynia się do realizacji co najmniej dziewięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Joann Binondo

Kierownik projektu, WWF Filipiny

[1] UN (United Nations). 2015. Resolution adopted by the General Assembly. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
[2] Ocean Health Index. 2018. The Blue Economy and Ocean Health: Part 1 – Building a Blue Economy. http://www.oceanhealthindex.org/news/building-the-blue-economy
[3] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 32. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[4] European Commission. 2016. The EU fish market – 2016 edition. https://ec.europa.eu/fisheries/eu-fish-market-2016-edition_en
[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 61 http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[6] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 33. http://www.fao.org/fishery/sofia/en