Dlaczego ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów lub hodowli są dobre dla gospodarki?

W aspekcie ekonomii, ocean byłby siódmą co do wielkości gospodarką świata. Zrównoważone wykorzystywanie jego cennych zasobów jest wstępnym warunkiem ochrony i tworzenia odpowiedzialnych miejsc pracy i firm.

Axel Hein

Ekspert ds. Ochrony Ekosystemów Morskich, WWF Austria

Perspektywiczne myślenie jest opłacalne

Ryby i owoce morza są bardzo popularnymi towarami w światowym handlu. Połowy i akwakultura zapewniają dobrobyt i rozwój. Sektor rybacki będzie długoterminowo opłacalny jedynie pod warunkiem odejścia od nastawienia na szybkie zyski. Podążanie ścieżką zrównoważonego rozwoju jest absolutną koniecznością i będzie dla wszystkich korzystne.

Zrównoważony nie znaczy mniejszy

Zrównoważone rybołówstwo wcale nie musi oznaczać konieczności mniejszych połowów. Chodzi raczej o łowienie właściwych ryb w odpowiednich ilościach, oszczędzając inne. Chodzi też o stosowanie zrównoważonych narzędzi połowowych, których celem nie jest jedynie maksymalizacja połowu. Podstawą dobrobytu gospodarczego jest długoterminowa ochrona i zachowanie cennych żywych zasobów morskich.

Niewykorzystany potencjał

Zrównoważone zarządzanie stadami ryb może znacząco podwyższyć poziom osiąganych zysków. Eksperci szacują, że niewykorzystany dodatkowy potencjał wynosi blisko 83 miliardy USD. [1] Poprawa zarządzania może spowodować odbudowę stad ryb, co zapewni większe połowy oraz lepszą jakość poławianych ryb.

Zwalczanie kłusownictwa

Nielegalne połowy są na szóstym miejscu najczęstszych przestępstw na świecie – ich roczna wartość szacowana jest na kwotę 36,4 mld USD. [2] Nielegalne połowy są często powiązane z naruszeniem praw człowieka i strasznymi warunkami pracy. [3]

Popyt jest siłą napędową zmian

Nie tylko politycy decydują o przyszłości rybołówstwa i akwakultury. Ważną rolę odgrywają również konsumenci i korporacje. Wyższy popyt na zrównoważone produkty i w ślad za tym większe ich dostawy wyzwalają zmiany idące w kierunku bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej branży połowów i hodowli. Wybierając  ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów i odpowiedzialnych hodowli pomagasz wyżywić rosnącą ludność świata i poprawić przestrzeganie praw człowieka w sektorze rybołówstwa.

3 fakty na temat żywności pochodzenia morskiego i gospodarki

fakt nr 1

Roczną ekonomiczną wartość środowiska przybrzeżnego i morskiego można ostrożnie oszacować na 2,5 biliona USD. [4]

fakt nr 2

1. USA, 2. Chiny, 3. Japonia, 4. Niemcy, 5. Francja, 6. Wielka Brytania, 7. Ocean, 8. Brazylia, 9. Włochy, 10. Rosja, …

Roczny produkt morski brutto, odpowiednik krajowego PKB, ulokowałby oceany na siódmym miejscu światowych gospodarek. [4]

fakt nr 3

  • 23% 23%
Unia Europejska jest największym importerem morskiej żywności na świecie. 23% światowego handlu rybami to import do UE. [5] Połowa importu pochodzi z krajów rozwijających się, które stanowią 61% światowego eksportu. [6]

OK, ale co ja mogę zrobić?

Europejski popyt na tuńczyki pochodzące ze zrównoważonych połowów zapewnia ponad 6 tysiącom rybaków na Filipinach wyższy dochód, a jednocześnie pomaga w ochronie stad ryb. Wybieraj ryby ze zrównoważonych połowów!

Joann Binondo

Kierownik projektu, WWF Filipiny

[1] World Bank Group. 2015. The Sunken Billions Revisited. Progress and Challenges in Global Marine Fisheries. Page 2-3.
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Topics/Environment/Sunken%20Billions%20Revisited-web-2.pdf
[2] Global Financial Integrity. 2017. Transnational Crime and the Developing World. http://www.gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/
[3] Chantavanich et al 2016. Under the shadow: Forced labour among sea fishers in Thailand. Marine Policy 68:1-7
[4] Hoegh-Guldberg, O. et al. 2015. Reviving the Ocean Economy: the case for action – 2015. WWF International, Gland, Switzerland. Geneva. Page 12.http://wwf.panda.org/wwf_news/?244770/Ocean-wealth-valued-at-US24-trillion-but-sinking-fast
[5] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1.
http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf
[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).www.fao.org/news/story/en/item/214442/icode