Czy zmiana klimatu ma wpływ na ryby?

Zmiana klimatu ma ogromny negatywny wpływ na globalny sektor rybołówstwa. Ale największe straty ponoszą przybrzeżne społeczności w krajach rozwijających się.

Simone Niedermüller

Ekspert ds. Ochrony Ekosystemów Morskich, WWF Austria

Klimat i ryby

Wystarczy popatrzeć na zdjęcia wybielonych raf koralowych, żeby zrozumieć, że znika całe ich barwne piękno. Tak samo jak ryby. Rosnący poziom zakwaszenia oceanów (głównie w wyniku przechwytywania dwutlenku węgla z atmosfery) powoduje wymieranie korali, co z kolei prowadzi do zanikania siedlisk rozwoju i kryjówek młodych ryb. Jeśli rafa koralowa ginie, zmniejsza się liczebność stad ryb, w wyniku czego zagrożone jest bezpieczeństwo żywności dla przybrzeżnych społeczności.

Zmiana klimatu intensyfikuje presję na stada ryb, co będzie miało daleko idące konsekwencje dla produkcji, ekologii, połowów oraz możliwości ekonomicznego utrzymania społeczności. Ucierpi na tym cała gospodarka i społeczeństwo. [1]

Najbardziej wrażliwe elementy

Kraje rozwijające się są najbardziej narażone na negatywne skutki zmiany klimatu w sektorze połowów morskich. Ponad dwie trzecie z nich jest pośrednio lub bezpośrednio zależna od krajowych połowów morskich jako głównego źródła ryb – w tym kluczowego białka. [2]

Kraje rozwijające się mają też ograniczone zdolności adaptacyjne do zmian wywołanych klimatem.

 

Pomóc mogą zrównoważone połowy

Wyeliminowanie nadmiernych połowów poprawi potencjał stad ryb do radzenia sobie z negatywnymi skutkami zmiany klimatu, a tym samym pomoże w dostosowaniu się do nowych warunków.

3 fakty na temat żywności pochodzenia morskiego i zmiany klimatu

fakt nr 1

  • 50% 50%

Istnieje ryzyko obniżenia się o połowę liczebności stad ryb w regionach Globalnego Południa do roku 2050 z powodu samych tylko skutków zmiany klimatu. [3]

fakt nr 2

  • 25% 25%

Jedna czwarta wszystkich gatunków morskich może istnieć jedynie w rafach koralowych. Tropikalne rafy koralowe i ich fauna mogą całkowicie wyginąć jeszcze w tym stuleciu.[4]
Jedna czwarta światowych małych jednostek poławia właśnie na rafach koralowych.[5]

fakt nr 3

  • 70% 70%

Niektóre małe wyspy i kraje rozwijające się zagrożone są ryzykiem utraty do 70% swoich przychodów pochodzących z rybołówstwa z powodu zmiany klimatu. [6]

OK, ale co ja mogę zrobić?

Kupuj ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów i hodowli, aby dać populacji ryb szansę na poradzenie sobie ze skutkami zmiany klimatu.

Simone Niedermüller

Ekspert ds. Ochrony Ekosystemów Morskich, WWF Austria

[1] Cheung, W. W. L., Reygondeau, G. & Frölicher, T. L. (2016) Large benefits to marine fisheries of meeting the 1.5°C global warming target. Science 354, 1591.
[2] Blasiak, R. et al. (2017) Climate change and marine fisheries: Least developed countries top global index of vulnerability. PLOS ONE 12, e0179632.
[3] Cheung, W. W. L. et al. (2013) Shrinking of fishes exacerbates impacts of global ocean changes on marine ecosystems. Nat. Clim. Change 3, 254–258
[4] Hughes, T. P. et al. (2018) Spatial and temporal patterns of mass bleaching of corals in the Anthropocene. Science 359, 80–83.
[5] The et al (2013) Global Estimate of the Number of Coral Reef Fishers. PLoS ONE 8, e65397.
[6] V. W. Y. Lam et al. 2016. Projected change in global fisheries revenues under climate changeSci. Rep. 6