Влияят ли на рибата климатичните промени?

„Изменението на климата засяга риболова в световен мащаб. Най-много обаче ще пострадат хората, живеещи в крайбрежните райони на развиващите се страни“.

Симоне Нидермюлер

експерт опазване на океаните и моретата, WWF Австрия

Климатът и рибите

Виждали ли сте снимки на избелен коралов риф? Няма я пъстрата красота. Рибите също ги няма. Повишаването на киселинността на морската вода, което се дължи предимно на поглъщането на въглероден диоксид (CO2) от атмосферата, убива коралите. А това от своя страна намалява местата за развъждане и криене на малките риби. Ако рифовете изчезнат рибните запаси ще намалеят, а продоволствената сигурност на населението по крайбрежието ще бъде застрашена.

Изменението на климата ще предизвика допълнителен натиск върху рибните запаси, което крие рискове за производството, екологията, риболова и поминъка на населението. Хората и икономиката в световен мащаб също ще бъдат засегнати. [1]

Най-уязвимите

Развиващите се страни са най-уязвими на отрицателните последици върху морския риболов, причинени от изменението на климата. Повече от две трети от тях зависят пряко и непряко от местната риболовна дейност като основен източник на риба, която пък е важен източник на белтъчини. [2]

Развиващите се страни също така имат ограничени възможности за приспособяване към промените, причинени от изменението на климата.

Устойчивият риболов помага

Ако намалим свръхулова увеличаваме шанса на рибните запаси да се справят с отрицателните последици от изменението на климата и помагаме за приспособяването към промените, причинени от изменението на климата.

Повече за това как се отразяват промените в климата върху океаните и риболова можете да прочетете тук.

3 факта за морската храна и изменението на климата

факт #1

  • 50% 50%

Съществува риск рибните запаси в развиващите се страни да намалеят с 50% до 2050 г. в резултат единствено от изменението на климата. [3]

факт #2

  • 25% 25%

Една четвърт от всички морски обитатели зависят от кораловите рифове. А кораловите рифове в тропическите морета и прилежащата им фауна могат да бъдат изгубени още през този век. [4]
Също така, повече от една четвърт от дребните риболовци ловят риба в близост до коралови рифове. [5]

факт #3

  • 70% 70%

Някои малки острови и развиващи се страни рискуват за изгубят до 70% от доходите си от риболов заради изменението на климата. [6]

Как можем да помогнем?

„Купувайте устойчива морска храна, за да дадете възможно най-голям шанс на рибните популации да се справят с последиците от изменението на климата“.

Симоне Нидермюлер

експерт опазване на океаните и моретата, WWF Австрия

[1] Cheung, W. W. L., Reygondeau, G. & Frölicher, T. L. (2016) Large benefits to marine fisheries of meeting the 1.5°C global warming target. Science 354, 1591.
[2] Blasiak, R. et al. (2017) Climate change and marine fisheries: Least developed countries top global index of vulnerability. PLOS ONE 12, e0179632.
[3] Cheung, W. W. L. et al. (2013) Shrinking of fishes exacerbates impacts of global ocean changes on marine ecosystems. Nat. Clim. Change 3, 254–258
[4] Hughes, T. P. et al. (2018) Spatial and temporal patterns of mass bleaching of corals in the Anthropocene. Science 359, 80–83.
[5] The et al (2013) Global Estimate of the Number of Coral Reef Fishers. PLoS ONE 8, e65397.
[6] V. W. Y. Lam et al. 2016. Projected change in global fisheries revenues under climate changeSci. Rep. 6