Суровите факти за свръхулова

В световен план свръхуловът е една от най-големите заплахи за моретата и на техните обитатели.  Той въздейства пряко и върху много хора, живеещи преди всичко в развиващи се страни. Всеки ден тонове риба се извличат от морето. За съжаление това е много повече, от количеството, което може да се възстанови по естествен начин и представлява истинско плячкосване на световния океан.

Тъжните факти:

  • Днес средното количество изядена риба на човек е 19,2 кг риба годишно – около два пъти повече, отколкото преди 50 години [1]
  • През 2013 година в света са уловени 93 милиона тона риба [2]
  • Предпочитаните в момента методи на риболов водят до 38,5 милиона тона съпътстващ улов на година[3]
  • Само за 40 години морските видове са намалели с 39%[4]
  • Незаконният и нерегулираният риболов са приблизително 11-26 милиона тона (12-28%) от риболова в света [5]
  • Почти 30% от рибните запаси, обект на промишлен риболов, са прекомерно експлоатирани [6]
  • Над 60% от рибните запаси се използват до краен предел [7]
  • 39% от рибните запаси в северната част на Атлантическия океан и близките морета са класифицирани като прекомерно експлоатирани. В Средиземно и в Черно море има достатъчно данни за 85 рибни запаса, които показват, че 88% от тях (75) са свръхексплоатирани [8]
  • Европейският съюз е най-големият вносител на риба в света [9]
  • Над 50% от вноса е от развиващи се страни [10]

покажи бележките към тази статия

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 62. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 5. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[3] DAVIES RWD, et al. Defining and estimating global marine fisheries bycatch. Marine Policy (2009), doi:10.1016/j.marpol.2009.01.003. Page 20. http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?160861/Defining-and-estimating-global-marine-fisheries-bycatch

[4] WWF Living Planet Report 2014. Page 138. http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/

[5] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 84. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 7. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[7] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 7. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[8] EU Press Release. 30.05.2013. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-487_en.htm

[9] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1; http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf

[10] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). www.fao.org/news/story/en/item/214442/icode

%

от рибните запаси в света са прекомерно експлоатирани

%

от рибните запаси в света са експлоатирани до краен предел

%

от рибните запаси в света се експлоатират умерено