Партньори

Полезната риба е проект на WWF, съфинансиран от ЕС, за по-висока екологична, социална и икономическа устойчивост в потреблението на риба и морска храна.

Искате да научите повече? www.fishforward.eu/en/fish-forward-project/the-project

всички партньори по проекта:

WWF Австрия

WWF Хърватия

WWF Франция

WWF Германия

WWF Гърция

WWF Италия

WWF Португалия

WWF Румъния

WWF Словения

WWF Испания

Европейски съюз

Европейска комисия – Главна дирекция „Развиващи се страни“

WWF Austria

WWF Austria

MedPO Office

WWF Bulgaria

WWF Portugal

WWF Portugal

WWF Germany

WWF Germany

WWF Croatia

WWF Croatia

WWF Slovenia

WWF Slovenia

WWF Greece

WWF Greece

WWF Romania

WWF Romania

WWF Italy

WWF Italy

WWF Spain

WWF Spain

WWF France

WWF France