© Γ. Παξιμάδης / WWF Ελλάς

© Γ. Παξιμάδης / WWF Ελλάς

Προγράμματα βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικών στόλων

Το WWF σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να βοηθήσει τους αλιευτικούς στόλους που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους, καθώς και τους εμπόρους και τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για βιώσιμα αλιεύματα, δραστηριοποιείται σε προγράμματα βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικών στόλων. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι να φθάσει ο εκάστοτε στόλος σε επίπεδο πιστοποίησης, σύμφωνα με τα προτύπα του Marine Stewardship Council (MSC), και ιδανικά να κατοχυρώσει την ίδια την πιστοποίηση.

Το MSC είναι ένας διεθνής οργανισμός πιστοποίησης, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητά αλιευτικών στόλων, με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων (FAO) για μία υπεύθυνη αλιεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 238 πιστοποιημένοι στόλοι στον κόσμο (κανένας από αυτούς στη Μεσόγειο). Τα οφέλη για τους αλιείς συνίστανται στο συγκριτικό πλεονέκτημα που παρέχει το MSC με το να πιστοποιεί τη βιωσιμότητα ενός στόλου, αλλά και την ιχνηλασιμότητα ενός ψαριού, και το επικοινωνιακό και εμπορικό όφελος που προκύπτει από αυτά, λόγω της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης στην αγορά για βιώσιμα αλιεύματα.

Στόχος μας είναι η δημιουργία αντίστοιχων προγραμμάτων και η βελτίωση της βιωσιμότητας των αλιευτικών στόλων στη χώρα μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα βελτίωσης αλιευτικών στόλων εδώ