Γιατί τα βιώσιμα θαλασσινά κάνουν καλό στην οικονομία

Η οικονομική αξία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτιμάται σε 2.5 τρισ. δολάρια ετησίως

Οι θάλασσες του κόσμου: ένας πυλώνας της οικονομίας

Αν οι θάλασσες του κόσμου ήταν χώρα θα ήταν η έβδομη ισχυρότερη οικονομία παγκοσμίως. Η αξία των αγαθών και των υπηρεσιών από τους ωκεανούς ανέρχεται σε 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το ποσό δεν αντικατοπτρίζει την πλήρη αξία τους.

Τα ψαρικά συγκαταλέγονται στα πλέον εμπορεύσιμα προϊόντα παγκοσμίως, όμως η βιομηχανία της αλιείας θα συνεχίσει να είναι κερδοφόρα μόνο αν επιδιώξει μια βιώσιμη στρατηγική.

Βιώσιμη αλιεία δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι πρέπει απλώς να αλιεύονται λιγότερα ψάρια. Αντίθετα έχει να κάνει με το να αλιεύονται τα σωστά ψάρια σε ανεκτές ποσότητες. Έχει να κάνει με τη χρήση βιώσιμων τεχνικών αλιείας που δεν επιδιώκουν απλά να μεγιστοποιήσουν το γρήγορο κέρδος, αλλά να διασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη διατήρηση των πολύτιμων φυσικών θαλάσσιων πόρων.

Ας το δούμε διαφορετικά…

Η βιώσιμη διαχείριση θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τα κέρδη της βιομηχανίας αλιείας βοηθώντας τα ιχθυοαποθέματα να ανακάμψουν. Μόνο η δημιουργία μεγαλύτερης ζήτησης για βιώσιμα προϊόντα και η ποικιλία προσφοράς στις ιχθυαγορές θα στηρίξει την αλλαγή προς πιο υπεύθυνες πρακτικές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν αρκετά ψάρια για να καλύψουν τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη, ενώ μακροπρόθεσμα θα διασφαλιστεί το εισόδημα εκατομμυρίων ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Αν οι θάλασσες ήταν χώρα θα ήταν η έβδομη ισχυρότερη οικονομία παγκοσμίως
ΠΗΓΕΣ

[1] Hoegh-Guldberg, O. et al. 2015. Reviving the Ocean Economy: the case for action – 2015. WWF International, Gland, Switzerland., Geneva. Page 12; http://wwf.panda.org/wwf_news/?244770/Ocean-wealth-valued-at-US24-trillion-but-sinking-fast [2] World Bank Group. 2015. The Sunken Billions Revisited. Progress and Challenges in Global Marine Fisheries. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Topics/Environment/Sunken%20Billions%20Revisited-web-2.pdf [3] World Bank Group. 2015. The Sunken Billions Revisited. Progress and Challenges in Global Marine Fisheries. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Topics/Environment/Sunken%20Billions%20Revisited-web-2.pdf